NLP Master Practitioner Bratislava

Chcem sa prihlásiť

NLP Practitioner ➝ NLP Master Practitioner ➝ TLBC

Čo vás naučíme?

Počas kurzu NLP Practitioner ste už uvoľnili silu NLP. Vyskúšali ste si pritom, aký vplyv môže mať NLP na váš svet pocitov, myslenie a schopnosť realizovať svoje ciele. Počas kurzu NLP Master Practitioner budeme pracovať s ešte pokročilejšími procesmi a technikami. Tie vám umožnia pracovať na sebe na ešte hlbšej úrovni. Spoločne sa vydáme na cestu objavovania základných kameňov, ktoré určujú všetko vo vašom živote. Zameriame sa na vaše štýly myslenia, presvedčenia, hodnoty a modelovanie. Okrem toho si prehĺbite to, čo ste sa naučili v programe NLP Practitioner.

Poznajte svoje motívy

Odhalíte svoje najväčšie obavy a motívy. Zistíte, že oboje potrebujete, aby ste boli v rovnováhe.

Určite si svoj vlastný smer

Už nebudete ovplyvňovaní svojím okolím a sami budete určovať smer svojho života.

Žite podľa svojich hodnôt

Zažijete väčšiu emocionálnu slobodu a hlbšie spojenie so svojimi hodnotami a jedinečnosťou.

Buďte autentickí

Zmeníte svoj pohľad na seba samého, vďaka čomu budete silnejší a autentickejší.

Poznajte svoje štýly myslenia

Zlepšíte si znalosti o štýloch myslenia. To vám uľahčí komunikáciu a konanie podľa vašich predstáv.

Rýchlo odhaľte podstatu

Môžete rýchlo odhaliť podstatu, ktorá výrazne zlepší vaše koučovacie zručnosti.

Čo budeme robiť?

Počas kurzu NLP Master Practitioner sa budeme venovať nasledujúcim témam.

Vhľad do štýlov myslenia

Ako funguje vaše vnímanie a kognitívne správanie? Ako filtrujete a organizujete informácie z vonkajšieho sveta? Čomu venujete pozornosť pri komunikácii? Metaprogramy sú vzorce, ktoré charakterizujú správanie, cítenie a konanie v určitých situáciách. Niektoré vzorce fungujú vo váš prospech, iné vo váš neprospech. Vedomé používanie metaprogramov vám umožňuje uskutočniť hlboké zmeny u seba aj u druhých.

Kritéria

Vaša pohoda je okrem iného podmienená hodnotami, ktoré sú pre vás dôležité. Tieto hodnoty používate na hodnotenie svojich skúseností. Čím viac si tieto podvedomé hnacie sily uvedomujete, tým lepšie môžete riadiť svoje správanie, komunikáciu a život. V programe NLP Master Practitioner sa naučíte rozpoznávať svoje hodnoty a nechať ich pôsobiť vo svoj prospech.

Šesť úrovní zmeny

Proces učenia, zmeny a komunikácie pozostáva z prirodzenej hierarchie. Logické úrovne vám umožňujú uznať informácie a hlbšie zákonitosti vášho správania na inej úrovni, čím odhaľujú hlbší vplyv, ktorý máte na svoje okolie. Na čím vyššej úrovni zmenu uskutočníte, tým väčší vplyv bude mať na vaše okolie. Ďalej si pomocou logických úrovní budete čoraz viac uvedomovať svoje myslenie, to, kto ste a aký je váš životný cieľ.

Zmena limitujúcich presvedčení

Čomu veríte? Čo je pre vás stopercentne pravdivé? Aký vplyv má vaše myslenie na vaše vlastné správanie? Presvedčenia sú zovšeobecnenia, ktoré si vytvárate o realite a ktoré považujete za pravdivé. Tvoria základ komunikácie a správania. Vaše presvedčenia sú zväčša zodpovedné aj za problémy, ktoré vnímate. V programe NLP Master Practitioner odhalíte svoje obmedzujúce presvedčenia a prepíšete ich tak, aby vás podporovali.

Práca s časom a priestorom

Časová os je priestorový opis toho, ako si organizujete svoj vzťah k času, ako ho chápete a prežívate. Je to metafora toho, ako kódujete vizuálne a sluchové obrazy, ako aj pocity vo svojich spomienkach a zážitkoch a ako ich spracovávate (ukladáte na správne miesto). Tento prístup vytvára celý rad kreatívnych možností, ako môžete vykonať zmeny. Zásadné problémy a traumy možno spracovať a integrovať relatívne bezbolestne práve pomocou časových línií. Umožňujú vám ponechať bolestivú minulosť v minulosti.

Štruktúra emócií

Ľudia si často myslia, že nemajú kontrolu nad svojimi emóciami. Emócie však majú svoju štruktúru. Keď ju zmapujete, emócie vyplávajú na povrch a vy si ich lepšie uvedomíte a môžete s nimi začať pracovať. NLP predpokladá, že negatívne emócie neexistujú. Ak však ignorujete signály, ktoré vám dávajú, stávajú sa deštruktívnymi. Keď sa naučíte signály rozpoznávať, môžete svoje emócie ľahšie prijať.

Sila modelovania

NLP vzniklo na základe modelovania. Modelovali sa úspešní komunikátori a terapeuti. Ako presne robia to, čo robia? Modelovanie znamená pozorovať a reprodukovať úspešné fungovanie (myslenie, cítenie a správanie) iného človeka. Modelovanie tvorí základ pre zrýchlené učenie. Rozvíjaním svojich schopností modelovania zlepšíte svoje učenie. Naučíte sa, ako sa najlepšie učiť. Môžete sa učiť čokoľvek od kohokoľvek ekologickým a zodpovedným spôsobom.

Ako prebieha tréning?

Kurzy NLP Practitioner a nadväzujúce kurzy sú kombináciou teórie, praxe a rozvoja vedomia.

Teórie

Získate dôkladné teoretické znalosti modelov NLP a intervenčných techník.

Prax!

Budete mať dostatok príležitostí vyskúšať si všetko v praxi. Z pohľadu kouča, subjekta a nezávislého pozorovateľa.

Uvedomenie

Tréning NLP je zasadený do širokej oblasti rozvoja vedomia. Z nadhľadu uvidíte univerzálne princípy evolúcie a naučíte sa, ako v nich môžete zaujať svoje miesto.

Integrácia

Na základe uvedomenia v praktických cvičeniach si integrujete nové zručnosti tak, aby ste ich mohli uplatniť v každodennom živote.

Medzinárodná certifikácia

Súčasťou certifikácie je integračné cvičenie a prezentácia metafory. Za absolvovanie kurzu získate medzinárodne platný certifikát.

Termíny kurzu

Platbu za kurz je po domluvě možné rozložit.

Výběr termínu

NLP Master Practitioner Bratislava
Víkendy od 23.3.2024

 • Modul 1 23. - 24.03.2024
 • Modul 2 27. - 28.04.2024
 • Modul 3 25. - 26.05.2024
 • Modul 4 22. - 23.06.2024
 • Modul 5 07. - 08.09.2024
 • Modul 6 05. - 06.10.2024
 • Modul 7 02. - 03.11.2024
 • Modul 8 30. - 01.12.2024
 • Modul 9 11. - 12.01.2025

Cena za modul: 7 500 Kč (330 Eur) bez 21% DPH
Cena za modul: 9 075 Kč s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 18 míst

Chci se přihlásit

Stress management

 • Workshop 11.10.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH
Cena: 13 915 Kč s 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Jak můžete využít NLP ve svém životě 11.10.2023
Naživo v Praze

 • Naživo v Praze 11.10.2023

Cena: Zdarma

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 18:30 do 20:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Karma burning 12.-13.10.2023

 • 2 dny v Praze 12. - 13.10.2023

Cena za kurz: 8 500 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 10 285 Kč s 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Kurz je obsazený

VR Leadership: Vnitřní mentoři 18.10.2023

 • VR Leadership event 18.10.2023

Cena: 19 900 Kč bez 21% DPH
Cena: 24 079 Kč s 21% DPH

Freevent, Umělecká 4, Praha 7

9:00 - 13:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 10 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NLP Practitioner 54
Praha víkendy od 21.10.2023

 • Víkend 1 21. - 22.10.2023
 • Víkend 2 25. - 26.11.2023
 • Víkend 3 09. - 10.12.2023
 • Víkend 4 20. - 21.01.2024
 • Víkend 5 17. - 18.02.2024
 • Víkend 6 16. - 17.03.2024
 • Víkend 7 20. - 21.04.2024
 • Víkend 8 18. - 19.05.2024
 • Víkend 9 15. - 16.06.2024

Cena za víkend: 7 500 Kč bez 21% DPH
Cena za víkend: 9 075 Kč s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 9 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Řešení konfliktů a otevřené vyjednávání

 • Workshop 15.11.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH
Cena: 13 915 Kč s 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NLP Practitioner 55
Praha víkendy od 24.2.2024

 • Víkend 1 24. - 25.02.2024
 • Víkend 2 23. - 24.03.2024
 • Víkend 3 27. - 28.04.2024
 • Víkend 4 25. - 26.05.2024
 • Víkend 5 22. - 23.06.2024
 • Víkend 6 20. - 21.07.2024
 • Víkend 7 21. - 22.09.2024
 • Víkend 8 19. - 20.10.2024
 • Víkend 9 23. - 24.11.2024

Cena za víkend: 7 500 Kč bez 21% DPH
Cena za víkend: 9 075 Kč s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Odemkněte své supervědomí 2.-3.3.2024
Víkend v Praze

 • Naživo v Praze 02. - 03.03.2024

Cena za kurz: 8 500 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 10 285 Kč s 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Zakoupit nyní

NLP Master Practitioner 16 Praha
Víkendy od 9.3.2024

 • Modul 1 09. - 10.03.2024
 • Modul 2 13. - 14.04.2024
 • Modul 3 11. - 12.05.2024
 • Modul 4 08. - 09.06.2024
 • Modul 5 13. - 14.07.2024
 • Modul 6 14. - 15.09.2024
 • Modul 7 12. - 13.10.2024
 • Modul 8 09. - 10.11.2024
 • Modul 9 07. - 08.12.2024

Cena za modul: 7 500 Kč bez 21% DPH
Cena za modul: 9 075 Kč s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 9 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Symbolika Chartres 3.-5.4.2024

 • Online úvodní webinář 28.02.2024
 • Offline kurz v Chartres 03. - 05.04.2024

Cena za kurz: 19 500 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 23 595 Kč s 21% DPH

Cathédrale Notre-Dame de Chartres, 16 Cloître Notre Dame, 28000 Chartres, Francie

Online 18-21, offline 9:30-19
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Zakoupit nyní

Cesta autentického leadera v Chartres
One to one s lektorem

 • Online úvodní webinář 28.02.2024
 • Termín: Varianta 1 06. - 07.04.2024
 • Termín: Varianta 2 08. - 09.04.2024
 • Termín: Varianta 3 10. - 11.04.2024

Cena za kurz: 50 000 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 60 500 Kč s 21% DPH

Cathédrale Notre-Dame de Chartres, 16 Cloître Notre Dame, 28000 Chartres, Francie

Online 18-21, offline 9:30-18:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 6 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NLP Practitioner Bratislava od 13.4.2024

 • Modul 1 13. - 14.04.2024
 • Modul 2 11. - 12.05.2024
 • Modul 3 08. - 09.06.2024
 • Modul 4 13. - 14.07.2024
 • Modul 5 21. - 22.09.2024
 • Modul 6 19. - 20.10.2024
 • Modul 7 16. - 17.11.2024
 • Modul 8 14. - 15.12.2024
 • Modul 9 25. - 26.01.2025

Cena za modul: 330 EUR bez 21% DPH
Cena za modul: 399 EUR s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 20 míst

Chci se přihlásit

Reference

Co říkají naši absolventi

Zeptali jsme se našich absolventů, co jim naše kurzy do života přinesly a jak zlepšily jejich život.

NPL mě naučilo vyhodnotit kriticky a komplexně bežné životní situace. Pomohl mi dělat správná rozhodnutí a udržet si nadhled v situacích, které jsem dřív nedokázala řešit.

Renata Šutovská

Managing Director

Díky tréninku NLP u Toma Sovy se můj život kvalitativně posunul do nové dimenze. Rozumím lépe sobě i lidem kolem sebe. A může být pro rodinu a pro byznys něco lepšího než porozumění?

Marie Petrovová

Lecturer and coach

Cognitio-Scan jsem si vybrala kvůli osobnímu přístupu a ochotě poskytnou mi informace před přihlášením. Jejich kurzy navštěvuji 5 let téměř nepřetržitě. Díky nim se můj život se zásadně mění. NLP mi pomáhá tyto změny iniciovat i integrovat.

Radka Evjáková

Trainer and coach

Díky tréninku NLP u Toma Sovy se můj život kvalitativně posunul do nové dimenze. Rozumím lépe sobě i lidem kolem sebe. A může být pro rodinu a pro byznys něco lepšího než porozumění?

Marie Petrovová

Lecturer and coach

Lidé

Náš tým

Chcete vědět, s kým se u nás můžete potkat? S kým budete trávit svůj čas?

Tom Sova

Trenér NLP a organizačního rozvoje

tom@cognitio-scan.cz +420731975320

Jana Demčová

Lektorka organizačního rozvoje

jana.demcova@cognitio-scan.cz +420775117286

Christiaan Oldeman

Kouč a lektor

Milan Somers

Lektor NLP a hypnoterapie

Veronika Zikmundová

CMO and VR Leadership Creator

veronika@cognitio-scan.cz +420777097493

Mapa

Kde nás najdete

V Evropě máme partnerská centra, ve kterých najdete námi vyškolené trenéry. Všichni pracují v duchu filosofie Cognitio-Scan®.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste odpověď na své otázky? Chcete s námi zkonzultovat svou situaci? Nebo nás prostě chcete jenom poznat osobně? Napište nám a my se vám ozveme.

I'm required! I'm required!
I'm required! I'm required!
I'm required!

Souhlasím s pravidly zpracování osobních údajů