Cognitio-Scan

Potřebujete poradit?
+420 731 975 320

Výzva 1: Společný směr a strategický plán

Máte jasně nadefinované společné cíle, v jejichž realizaci jsou všichni angažovaní?

Chci zjistit více

Výzva 2: Jasně vytyčená cesta

Máte jasně definované kroky, které povedou k naplnění společných cílů?

Chci zjistit více

Výzva 3: Pohyb po vytyčené cestě

Do jaké míry si lidé navzájem pomáhají a podporují se? Berou všichni osud do svých rukou a zodpovědně realizují potřebné kroky?

Chci zjistit více

Výzva 4: Reflexe

Vyhodnocujete pravidelně, zda cesta, po které kráčíte, je pořád ta správná? V jaké kvalitě jsou vzájemné vztahy, které jsou základem efektivní spolupráce?

Chci zjistit více
 

Je vám některá z výzev povědomá?

Aby se vám podařilo úspěšně se vypořádat se strategickými výzvami, je třeba v rozvoji organizace zohlednit následujících 7 prvků:

Organizační změny většinou realizujeme prostřednictvím změn systémů, procesů a strategií. My do procesu implementace změny zahrnujeme i lidský faktor. Změnu lze totiž efektivně uskutečnit pouze v případě, že bereme v potaz názory, zájmy, strachy, touhy a pocity nejen vedoucích pracovníků, ale i všech členů týmů.

Efekt, který spolupráce s námi přináší

Měřitelné výsledky:

Neměřitelné výsledky:

Cognitio-Scan® vytváří jasnou vidinu toho, že není žádná jiná možnost než být úspěšný.

 

Prvek 1: Pozitivní atmosféra

Postoj a chování všech členů týmu tvoří atmosféru. Následující tréninky a online nástroje vám pomůžou k vytvoření pozitivní atmosféry.

Trénink Efektivní komunikace

V tomto tréninku efektivní komunikace se naučíte základy dobré komunikace. Komunikace plná vzájemného pochopení a respektu je nutnou podmínkou pro to, abychom mohli v organizaci realizovat změny. Ale také pro to, abychom lépe pochopili konfliktní situace, naše vlastního chování a chování druhých, aby vznikla větší důvěra a bezpečí, což zase pozitivně ovlivňuje výkony v týmu. Tento trénink je určený pro každého, kdo chce ze své komunikace s druhými získat více. Ať už jde o zlepšení vztahu se spolupracovníky nebo vedoucím, schopnost lépe komunikovat své sdělení, vytvoření pozitivního postoje na pracovišti nebo cokoli jiného. Jakmile už jednou víte, jak vynikajícím způsobem komunikovat, všechno se změní.

Obsah tréninku:
Efektivní komunikace. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– 8krokový model komunikace
– Zákony vytváření plynulé a srozumitelné komunikace
– Nastavení rámce v rozhovoru
– Síla nonverbální komunikace pomocí naladění se a vedení (pacing a leading)
– Vzorec FUD

Trénink posiluje následující kompetence:
– Komunikaci
– Sociální cítění
– Reflexi
– Naslouchání
– Jak nehodnotit a neodsuzovat

Výsledky po absolvování tréninku:
– Dostanete vhled do toho, jak vznikají nedorozumění a jak jim můžete předcházet.
– Budete vědět, co jsou základní prvky silné komunikace a jak je můžete aplikovat.
– Pochopíte, jak model světa ovlivňuje komunikaci.
– Budete schopni vytvořit hluboký lidský kontakt, ve kterém budou přítomny bezpečí, důvěra, respekt a rovnocennost.
– Budete vědět, jak zacházet se základním zákonem, který vytváří klik s komunikačním partnerem.
– Budete schopni v rozhovoru změnit centrum své pozornosti.
– Budete vědět, čím je ovlivňován komunikační proces.
– Prožijete sílu nonverbální komunikace a odhodíte všechny své předsudky.

Chci tento trénink

Trénink Dávat zpětnou vazbu je umění

Motivovat spolupracovníky může být občas pro ředitele nebo vedoucí manažery pěkný oříšek. Zejména když se jedná o motivaci kolegů, se kterými se běžně nedá hnout. Dávání zpětné vazby často vnímají jako kritiku, přestože vaším cílem je motivovat je a dostat z nich to nejlepší. V tomto tréninku s názvem Dávat zpětnou vazbu je umění vám dáme záchytné body, o které se můžete opřít. S jejich pomocí můžete začít dávat zpětnou vazbu takovým způsobem, aby jí byl druhý otevřený. To umožní změnu vedoucí ke zlepšení fungování vaší firmy. Tento trénink je určený pro každého, kdo chce umět u kolegů ve firmě spustit proces učení nebo se naučit snadněji diskutovat o těžkých tématech.

Obsah tréninku:
Umění feedbacku. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Síla vytvoření správného propojení
– Vliv situace a prostředí
– Emoční svět prožitku člověka
– Feedback model
– Nevědomé potřeby a pohnutky

Trénink posiluje následující kompetence:
– Naslouchání
– Inspirace, motivace
– Analýza
– Shrnutí

Výsledky po absolvování tréninku:
– Budete umět dávat zpětnou vazbu takovým způsobem, že druhého nadchnete a nakopnete (místo toho, abyste u něj vyvolali odpor).
– Zjistíte, co můžete udělat pro to, abyste vytvořili atmosféru důvěry, bezpečí a respektu. To zjednoduší dávání zpětné vazby.
– Budete vědět, jak se na druhého před sdělením důležité zprávy dobře naladit. Díky tomu může dojít k její snadnější akceptaci.
– Dokážete jasně a konkrétně poskytnout zpětnou vazbu.
– Stanete se mistrem v motivování druhých. Díky tomu dostanete z nich (a potažmo z celé firmy) to nejlepší.

Chci tento trénink

Trénink Jak vést motivační rozhovor

Jako ředitel, vedoucí nebo manager máte co do činění se spolupracovníky, které chcete motivovat. Každý z nás je hnán hlubokými touhami, potřebami a standardy. Pokud se naučíte je rozpoznat pochopit, můžete je během rozhovoru brát v potaz. Začnete směrovat konverzaci tak, jak potřebujete a současně s tím budete své lidi motivovat.

Tento trénink je určený pro každého, kdo chce své komunikační partnery v rozhovoru motivovat. Chcete-li vytěžit více ze svých kolegů, zákazníků nebo dodavatelů, musíte nejprve přijít na kloub tomu, co je žene (jakou mají motivaci něco dělat nebo nedělat). Až následně je možné motivovat je ke zlepšení nebo změně.

Obsah tréninku:
Jak vést motivující rozhovor. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Pohnutky, hodnoty, přesvědčení, potřeby a touhy lidí
– Jak vést rozhovor na základě hodnot
– Síla dobrého clicku

Trénink posiluje následující kompetence:
– Naslouchání
– Inspiraci, motivaci
– Komunikaci
– Ovlivňování
– Senzitivitu

Výsledky po absolvování tréninku:
– Budete schopni v průběhu rozhovoru odkrýt hlubší pohnutky, touhy, potřeby a hodnoty, čímž vznikne větší vzájemné porozumění.
– Budete vědět, které dvě základní pohnutky jsou pro lidi hnacím motorem.
– Budete schopni vnímat světlo v tom druhém, lépe ho pochopit.
– Budete mít nástroje pro lepší směrování rozhovoru bez ztráty nebo narušení důvěry.

Chci tento trénink

Monitorování kvality byznysu

Co tento produkt přináší?
– Pravidelný moment reflexe, který povede k uvědomění a následné akci
– Jasné grafické znázornění stavu atmosféry, vzájemného souladu, pracovního flow, zapojení vášně a ambicí, sebeodpovědnosti a smysluplnosti

Včasné odhalení následujících problémů:
– Je v týmu dostatek důvěry?
– Komunikují lidé v týmu mezi sebou otevřeně?
– Jsou všichni angažovaní a zavázaní?
– Syndrom vyhoření (burn out), syndrom znudění (bore out)

Chci tento online nástroj

Psychometrická měření

Široká škála funkčních online měření, která vám dají vhled např. do strategie myšlení a následných tendencí v chování:
– Styly myšlení
– Leadership Scan
– Impact Formula
– Rozvojové fáze

Co tento produkt přináší?
– Úspěšný rozvoj strategie
– Cílený rozvoj kompetencí

Chci tento online nástroj

   

Prvek 2: Soulad

Vzájemné propojení a pochopení umožní efektivní spolupráci. Následující tréninky a online nástroje vám pomůžou k vytvoření souladu.

Trénink Efektivní komunikace

V tomto tréninku efektivní komunikace se naučíte základy dobré komunikace. Komunikace plná vzájemného pochopení a respektu je nutnou podmínkou pro to, abychom mohli v organizaci realizovat změny. Ale také pro to, abychom lépe pochopili konfliktní situace, naše vlastního chování a chování druhých, aby vznikla větší důvěra a bezpečí, což zase pozitivně ovlivňuje výkony v týmu. Tento trénink je určený pro každého, kdo chce ze své komunikace s druhými získat více. Ať už jde o zlepšení vztahu se spolupracovníky nebo vedoucím, schopnost lépe komunikovat své sdělení, vytvoření pozitivního postoje na pracovišti nebo cokoli jiného. Jakmile už jednou víte, jak vynikajícím způsobem komunikovat, všechno se změní.

Obsah tréninku:
Efektivní komunikace. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– 8krokový model komunikace
– Zákony vytváření plynulé a srozumitelné komunikace
– Nastavení rámce v rozhovoru
– Síla nonverbální komunikace pomocí naladění se a vedení (pacing a leading)
– Vzorec FUD

Trénink posiluje následující kompetence:
– Komunikaci
– Sociální cítění
– Reflexi
– Naslouchání
– Jak nehodnotit a neodsuzovat

Výsledky po absolvování tréninku:
– Dostanete vhled do toho, jak vznikají nedorozumění a jak jim můžete předcházet.
– Budete vědět, co jsou základní prvky silné komunikace a jak je můžete aplikovat.
– Pochopíte, jak model světa ovlivňuje komunikaci.
– Budete schopni vytvořit hluboký lidský kontakt, ve kterém budou přítomny bezpečí, důvěra, respekt a rovnocennost.
– Budete vědět, jak zacházet se základním zákonem, který vytváří klik s komunikačním partnerem.
– Budete schopni v rozhovoru změnit centrum své pozornosti.
– Budete vědět, čím je ovlivňován komunikační proces.
– Prožijete sílu nonverbální komunikace a odhodíte všechny své předsudky.

Chci tento trénink

Trénink Změnu lze uskutečnit rychleji, než si myslíte

Proč je tak složité, aby se kolegové změnili? Plány jsou jasně dané, každý ví, co má dělat, ale stejně se setkáváte s odporem… V rámci tohoto tréninku hlouběji nahlédnete do toho, jak lidé fungují během procesu změny. Získáte informace o tom, jak můžete jako ředitel, vedoucí pracovník nebo manažer své lidi podpořit, aby se změna ubírala tím směrem, kterým si přejete.

Obsah tréninku:
Každá změna musí začít v nás samotných. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Logické úrovně změn
– Zákonitosti přesvědčení
– Lidské pohnutky a potřeby
– Jak zacházet s odporem v průběhu procesu změny

Trénink posiluje následující kompetence:
– Jak zlepšit svůj vliv
– Komunikaci
– Sociální cítění
– Leadership
– Uvědomování si prostředí

Výsledky po absolvování tréninku:
– Budete vědět, co lidem brání v realizaci změny a proč je to pro ně tak složité.
– Zjistíte, kdy jsou lidé ochotni dělat něco jiného.
– Budete vědět, jak plánované změny nejlépe komunikovat tak, aby se skutečně něco změnilo.
– Naučíte se, jak firemní hierarchie ovlivňuje myšlení a chování.
– Budete vědět, jak s tím vším zacházet a vyhodnotit, na jaké úrovni je nejlepší změnu udělat, aby měla největší šanci na úspěch.
– Obdržíte model, na jehož základech budete schopni lépe řídit procesy změn.

Chci tento trénink

Trénink Dávat zpětnou vazbu je umění

Motivovat spolupracovníky může být občas pro ředitele nebo vedoucí manažery pěkný oříšek. Zejména když se jedná o motivaci kolegů, se kterými se běžně nedá hnout. Dávání zpětné vazby často vnímají jako kritiku, přestože vaším cílem je motivovat je a dostat z nich to nejlepší. V tomto tréninku s názvem Dávat zpětnou vazbu je umění vám dáme záchytné body, o které se můžete opřít. S jejich pomocí můžete začít dávat zpětnou vazbu takovým způsobem, aby jí byl druhý otevřený. To umožní změnu vedoucí ke zlepšení fungování vaší firmy. Tento trénink je určený pro každého, kdo chce umět u kolegů ve firmě spustit proces učení nebo se naučit snadněji diskutovat o těžkých tématech.

Obsah tréninku:
Umění feedbacku. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Síla vytvoření správného propojení
– Vliv situace a prostředí
– Emoční svět prožitku člověka
– Feedback model
– Nevědomé potřeby a pohnutky

Trénink posiluje následující kompetence:
– Naslouchání
– Inspirace, motivace
– Analýza
– Shrnutí

Výsledky po absolvování tréninku:
– Budete umět dávat zpětnou vazbu takovým způsobem, že druhého nadchnete a nakopnete (místo toho, abyste u něj vyvolali odpor).
– Zjistíte, co můžete udělat pro to, abyste vytvořili atmosféru důvěry, bezpečí a respektu. To zjednoduší dávání zpětné vazby.
– Budete vědět, jak se na druhého před sdělením důležité zprávy dobře naladit. Díky tomu může dojít k její snadnější akceptaci.
– Dokážete jasně a konkrétně poskytnout zpětnou vazbu.
– Stanete se mistrem v motivování druhých. Díky tomu dostanete z nich (a potažmo z celé firmy) to nejlepší.

Chci tento trénink

Time Tracking – Sledování aktivit v čase

– Poskytuje jasné grafické znázornění aktivit, které vedou k naplnění stanovených cílů
– Třídí aktivity do kategorií
– Skutečně manager řídí a vede lidi?
– Věnuje dostatek svého času svému týmu a firemním cílům? Nebo je celý den zavalen operativou?

Co tento produkt přináší?
– Jasný přehled o tom, jakými aktivitami trávíte čas a ujasnění, zda tyto aktivity vedou k realizaci stanovených cílů
– Zobrazení toho, kam máte zaměřenou pozornost
– Grafickou vizualizace kategorií aktivit
– Zvýšení produktivity a efektivity
– Soulad s firemními cíli
– Pracovní flow
– Sebeodpovědnost

Chci tento online nástroj

Business Quality Index – Monitorování kvality byznysu

Grafické znázornění toho, v jaké kvalitě vykonává řídící nebo výkonný pracovník svou činnost

Co tento produkt přináší?
– Pravidelný moment reflexe, který povede k uvědomění a následné akci
– Jasné grafické znázornění stavu atmosféry, vzájemného souladu, pracovního flow, zapojení vášně a ambicí, sebeodpovědnosti a smysluplnosti

Včasné odhalení následujících problémů:
– Je v týmu dostatek důvěry?
– Komunikují lidé v týmu mezi sebou otevřeně?
– Jsou všichni angažovaní a zavázaní?
– Syndrom vyhoření (burn out), syndrom znudění (bore out)

Chci tento online nástroj

Report

Poskytuje jasný obrázek o souladu jednotlivce a vzájemném souladu v týmu a firmě

Co tento produkt přináší?
– Zapojení zaměstnanců do realizace firemních cílů
– Angažovanost a zavázanost (protože lidé podporují to, co sami vytváří)
– Přemostění Implementation Gap
– Soudružnost pracovního týmu
– Smysluplnost náplně práce
– Udržitelnost dlouhodobého rozvoje firmy

Chci tento online nástroj

   

Prvek 3: Sebereflexe

Pravidelné vyhodnocení na základě vzájemné důvěry a otevřenosti povedou ke vzniku a udržení vysoce výkonných týmů. Následující tréninky a online nástroje vám pomůžou dosáhnout sebereflexe.

Trénink Dávat zpětnou vazbu je umění

Motivovat spolupracovníky může být občas pro ředitele nebo vedoucí manažery pěkný oříšek. Zejména když se jedná o motivaci kolegů, se kterými se běžně nedá hnout. Dávání zpětné vazby často vnímají jako kritiku, přestože vaším cílem je motivovat je a dostat z nich to nejlepší. V tomto tréninku s názvem Dávat zpětnou vazbu je umění vám dáme záchytné body, o které se můžete opřít. S jejich pomocí můžete začít dávat zpětnou vazbu takovým způsobem, aby jí byl druhý otevřený. To umožní změnu vedoucí ke zlepšení fungování vaší firmy. Tento trénink je určený pro každého, kdo chce umět u kolegů ve firmě spustit proces učení nebo se naučit snadněji diskutovat o těžkých tématech.

Obsah tréninku:
Umění feedbacku. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Síla vytvoření správného propojení
– Vliv situace a prostředí
– Emoční svět prožitku člověka
– Feedback model
– Nevědomé potřeby a pohnutky

Trénink posiluje následující kompetence:
– Naslouchání
– Inspirace, motivace
– Analýza
– Shrnutí

Výsledky po absolvování tréninku:
– Budete umět dávat zpětnou vazbu takovým způsobem, že druhého nadchnete a nakopnete (místo toho, abyste u něj vyvolali odpor).
– Zjistíte, co můžete udělat pro to, abyste vytvořili atmosféru důvěry, bezpečí a respektu. To zjednoduší dávání zpětné vazby.
– Budete vědět, jak se na druhého před sdělením důležité zprávy dobře naladit. Díky tomu může dojít k její snadnější akceptaci.
– Dokážete jasně a konkrétně poskytnout zpětnou vazbu.
– Stanete se mistrem v motivování druhých. Díky tomu dostanete z nich (a potažmo z celé firmy) to nejlepší.

Chci tento trénink

Trénink Jak vést motivující rozhovor

Jako ředitel, vedoucí nebo manager máte co do činění se spolupracovníky, které chcete motivovat. Každý z nás je hnán hlubokými touhami, potřebami a standardy. Pokud se naučíte je rozpoznat pochopit, můžete je během rozhovoru brát v potaz. Začnete směrovat konverzaci tak, jak potřebujete a současně s tím budete své lidi motivovat.

Tento trénink je určený pro každého, kdo chce své komunikační partnery v rozhovoru motivovat. Chcete-li vytěžit více ze svých kolegů, zákazníků nebo dodavatelů, musíte nejprve přijít na kloub tomu, co je žene (jakou mají motivaci něco dělat nebo nedělat). Až následně je možné motivovat je ke zlepšení nebo změně.

Obsah tréninku:
Jak vést motivující rozhovor. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Pohnutky, hodnoty, přesvědčení, potřeby a touhy lidí
– Jak vést rozhovor na základě hodnot
– Síla dobrého clicku

Trénink posiluje následující kompetence:
– Naslouchání
– Inspiraci, motivaci
– Komunikaci
– Ovlivňování
– Senzitivitu

Výsledky po absolvování tréninku:
– Budete schopni v průběhu rozhovoru odkrýt hlubší pohnutky, touhy, potřeby a hodnoty, čímž vznikne větší vzájemné porozumění.
– Budete vědět, které dvě základní pohnutky jsou pro lidi hnacím motorem.
– Budete schopni vnímat světlo v tom druhém, lépe ho pochopit.
– Budete mít nástroje pro lepší směrování rozhovoru bez ztráty nebo narušení důvěry.

Chci tento trénink

Trénink Jak se naučit poznat styly myšlení

Způsob myšlení ovlivňuje naše chování, vnímání světa i formu komunikace. Ne každý styl myšlení (způsob přemýšlení) ale pracuje v náš prospěch nebo ve prospěch naší firmy. Pokud si jako ředitel, vedoucí pracovník nebo manažer uvědomíte styly myšlení svých spolupracovníků, přestanete je tolik hodnotit a tím zlepšíte váš dennodenní kontakt. Tento trénink je určený pro každého, kdo chce získat vhled do lidského chování a fungování. Zjistit, proč myslíte tak, jak myslíte, proč jiní používají určité styly myšlení, jak se sblížit se svými spolupracovníky a jak dokázat směrovat a řídit komunikaci v týmu.

Obsah tréninku:
Jak se naučit poznat styly myšlení. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Styly myšlení a jejich struktura
– Fungování mentálních filtrů a zpracování informací
– Zákony rapportu, naladění a vedení (pacing a leading)

Trénink posiluje následující kompetence:
– Flexibilitu
– Vytvoření názoru
– Senzitivitu
– Komunikaci
– Helicopter view

Výsledky po absolvování tréninku:
– Rozeznáte různé styly myšlení.
– Pochopíte lépe, proč někdo dělá to, co dělá a tím vznikne větší vzájemné pochopení.
– Dokážete na základě komunikace rozeznat styly myšlení a změnit je.
– Budete mít tendenci méně soudit a hodnotit, na základě čehož se vám komunikační partner více otevře.
– Odkryjete rychle vzorce myšlení, na základě čehož budete schopni řešit problémy.
– Uvědomíte si své vlastní styly myšlení a to, jak vám v určitých situacích brání nebo vás naopak podporují (fungují ve váš prospěch).

Chci tento trénink

Report

Poskytuje jasný obrázek o souladu jednotlivce a vzájemném souladu v týmu a firmě

Co tento produkt přináší?
– Zapojení zaměstnanců do realizace firemních cílů
– Angažovanost a zavázanost (protože lidé podporují to, co sami vytváří)
– Přemostění Implementation Gap
– Soudružnost pracovního týmu
– Smysluplnost náplně práce
– Udržitelnost dlouhodobého rozvoje firmy

Chci tento online nástroj

Life Balance

Přechod od Work-Life Balance k celkové životní rovnováze, k Life Balance

Co tento produkt přináší?
– Snížení hladiny stresu
– Smysluplnost v životě
– Vnitřní rovnováhu

Chci tento online nástroj

Dynamic Dashboard – Dynamická nástěnka

Generuje na míru šité informace pro vedení, které umožňují zlepšit smysluplnost schůzek

Co tento produkt přináší?
– Jasnost v definovaných cílech a výsledcích, kterých chce tým dosáhnout
– Soulad pracovníků s cíli
– Možnost sebereflexe
– Sebeodpovědnost každého při plnění úkolů
– Motivaci pracovníků
– Proaktivitu všech členů týmu nebo oddělení

Chci tento online nástroj

   

Prvek 4: Flow

Když je každý seznámen se společnými cíli a autonomně je plní, nastane flow. Následující tréninky a online nástroje vám pomůžou k vytvoření flow.

Trénink Jak pracovat s cíli

Dennodenně se vedoucí pracovníci zabývají tím, jak dosáhnout osobních i pracovních cílů. Zatímco pro někoho je to hračka, jiní se s tím neustále perou. V čem tkví tajemství úspěchu?

Odpověď dostanete během tréninku Jak pracovat s cíli. Osvojíte si zákonitosti práce s cíli včetně často opomíjené psychosociální a emoční stránky. Tento trénink je určený pro každého, pro koho je důležité realizovat cíle a dosahovat výsledků. Naučíme vás jednoznačně zformulovat vaše cíle, čímž vneseme do vašeho fungování větší zaměřenost na výsledky. Díky tomu budete moci s celým svým týmem zaujmout postoj, který bude výrazem vaší vnitřní motivace a umožní vám dosáhnout toho, čeho chcete.

Obsah tréninku:
Jak pracovat s cíli. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Pět podmínek dobře formulovaného cíle
– Rozdíl mezi cílem, výsledkem a předsevzetím
– Psychologie skrytá v cílech: Co, Jak a Proč
– Outcome model

Trénink posiluje následující kompetence:
– Realizace cíle
– Vize
– Plánování
– Zaměřenost na výsledky
– Zaměřenost na kvalitu

Výsledky po absolvování tréninku:
– Budete schopni jasně formulovat cíle.
– Pochopíte psychologii dosažení cílů a vytvoříte si správný postoj pro to, abyste mohli cílů skutečně dosáhnout.
– Budete používat 5 podmínek, které musí cíl splňovat, aby byl realizovatelný.
– Naučíte se, jak za pomoci správných technik vést rozhovor tak, aby byly cíle jasně komunikovány a každý byl obeznámen s požadovaným výsledkem.
– Budete vědět, jak zvýšit šance na dosažení cílů tím, že včas odhalíte blokace.
– Budete schopni okamžitě rozklíčovat jádro problému a přesměrovat jej do cílů.
– Budete schopni lépe motivovat lidi tím, že objasníte pohnutky, které jsou za cíli.

Chci tento trénink

Trénink Osobní efektivita

Když chcete vytěžit více sami ze sebe nebo ze svých spolupracovníků, potřebujete vědět, které schopnosti zapojit, kde je najít a jak je trénovat, abyste je mohli v příhodném okamžiku použít. A přesně to vás v tomto tréninku naučíme. Dále se dozvíte tajemství motivace a pochopíte, proč se lidé chovají tak, jak se chovají na základě znalosti propojení mozku a těla. V neposlední řadě získáte informace o tom, jak můžete prolomit nevědomé vzorce a být razantnější, sebejistější nebo klidnější.

Obsah tréninku:
Osobní efektivita. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Spolupráce těla a duše
– Jak vyvolat a aktivovat správné schopnosti
– Fungování našeho referenčního rámce, zkušeností, vzpomínek a přesvědčení
– Svět emocí

Trénink posiluje následující kompetence:
– Emoční inteligence
– Sebeovládání
– Flexibilita
– Adaptabilita
– Schopnost vykročit

Výsledky po absolvování tréninku:
– Naučíte se změnit své vzorce myšlení, na základě čehož se okamžitě začnete cítit dobře.
– Lépe pochopíte, že váš mozek a tělo jsou vzájemně podmíněné. Zjistíte, jak přeprogramovat limitující myšlenky a vzorce.
– Dostanete možnost osvojit si určité osobní rituály, které používají například vrcholoví sportovci.
– Naučíte se z nepříjemných situací pro sebe vytěžit maximum a nasměrovat situaci dle svých potřeb.
– Budete schopni držet kontrolu nad svými emocemi. Dokážete je posílit nebo oslabit podle potřeby.
– Budete své emoce řídit.

Chci tento trénink

I vy se můžete naučit prezentovat

Víte, v jakém okamžiku se začne dít něco moc hezkého? Je to v okamžiku, kdy jste schopni své sdělení předat ostatním tak, že se sami dají do pohybu. Začnou vznikat skvělé nápady, lidé se stmelí, začnou více a s větším zapálením pracovat, inovovat, lépe prodávat atd. Prezentace je efektivní způsob, jak druhým komunikovat své myšlenky. Ať už jsme na pozici ředitele, vedoucího pracovníka, manažera nebo řadového zaměstnance, všichni se někdy ocitneme v situaci, ve které chceme druhému něco objasnit, chceme někoho přesvědčit nebo mu něco prodat. Tento trénink vám umožní zlepšit vaše prezentační schopnosti, díky čemuž zvýšíte svůj vliv na okolí. Není to obsah sdělení, který zásadním způsobem ovlivňuje míru vašeho vlivu. Mnohem důležitější je způsob, jakým obsah prezentujete. V průběhu tohoto tréninku vám prozradíme tajemství úspěšných řečníků. Osvojíte si schopnost vtáhnout posluchače do svého příběhu na základě toho, co sami vyzařujete a jak nonverbálně komunikujete.

Obsah tréninku:
Jak uspět s prezentací. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Vzorec ABC
– Jak dosáhnout správného koučinkového stavu (coach state)
– Postoj řečníka
– Vhled do verbální a nonverbální komunikace
– Jak v sobě aktivovat zdroj síly
– Jak využívat pódium
– Jak zacházet s nejistotou, nervozitou a strachem ze selhání
– Vybudování příběhu a metafor

Trénink posiluje následující kompetence:
– Zaměřenost na cíl
– Síla přesvědčení
– Inspirace
– Osobní síla

Výsledky po absolvování tréninku:
– Všimnete si, že to, co vylovíte (verbální komunikace) je v souladu s tím, co vyzařujete (nonverbální komunikace). Díky tomu bude vaše sdělení kongruentní a tím i silnější.
– Naučíte se zvýšit svůj vliv prostřednictvím zaujetí vhodného postoje a využívání hlasu.
– Dokážete vyzařovat větší charisma, na základě čehož budou mít lidé tendenci vám více naslouchat.
– Zjistíte, jaký je správný postoj řečníka.
– Dokážete v publiku uvolnit emoce a tím jej budete moci svým sdělením více zasáhnout.

Chci tento trénink

Report

Poskytuje jasný obrázek o souladu jednotlivce a vzájemném souladu v týmu a firmě

Co tento produkt přináší?
– Zapojení zaměstnanců do realizace firemních cílů
– Angažovanost a zavázanost (protože lidé podporují to, co sami vytváří)
– Přemostění Implementation Gap
– Soudružnost pracovního týmu
– Smysluplnost náplně práce
– Udržitelnost dlouhodobého rozvoje firmy

Chci tento online nástroj

Kalendář

Grafické znázornění plánovaných cílů a outcomů rozložených v čase a průběh jejich realizace

Co tento produkt přináší?
– Pracovní flow
– Jasnost a srozumitelnost plánovaných aktivit díky vizualizaci
– Angažovanost a zavázanost týmu při realizaci

Chci tento online nástroj

Time Tracking – Sledování aktivit v čase

– Poskytuje jasné grafické znázornění aktivit, které vedou k naplnění stanovených cílů
– Třídí aktivity do kategorií
– Skutečně manager řídí a vede lidi?
– Věnuje dostatek svého času svému týmu a firemním cílům? Nebo je celý den zavalen operativou?

Co tento produkt přináší?
– Jasný přehled o tom, jakými aktivitami trávíte čas a ujasnění, zda tyto aktivity vedou k realizaci stanovených cílů
– Zobrazení toho, kam máte zaměřenou pozornost
– Grafickou vizualizace kategorií aktivit
– Zvýšení produktivity a efektivity
– Soulad s firemními cíli
– Pracovní flow
– Sebeodpovědnost

Chci tento online nástroj

   

Prvek 5: Vášeň, ambice

Když zaměstnanci dostanou prostor k rozvoji svých talentů, rozproudí se v týmu emoční vášeň. Následující tréninky a online nástroje vám pomůžou k uvědomění si vlastních vášní a ambicí.

Trénink Změnu lze uskutečnit rychleji, než si myslíte

Proč je tak složité, aby se kolegové změnili? Plány jsou jasně dané, každý ví, co má dělat, ale stejně se setkáváte s odporem… V rámci tohoto tréninku hlouběji nahlédnete do toho, jak lidé fungují během procesu změny. Získáte informace o tom, jak můžete jako ředitel, vedoucí pracovník nebo manažer své lidi podpořit, aby se změna ubírala tím směrem, kterým si přejete.

Obsah tréninku:
Každá změna musí začít v nás samotných. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Logické úrovně změn
– Zákonitosti přesvědčení
– Lidské pohnutky a potřeby
– Jak zacházet s odporem v průběhu procesu změny

Trénink posiluje následující kompetence:
– Jak zlepšit svůj vliv
– Komunikaci
– Sociální cítění
– Leadership
– Uvědomování si prostředí

Výsledky po absolvování tréninku:
– Budete vědět, co lidem brání v realizaci změny a proč je to pro ně tak složité.
– Zjistíte, kdy jsou lidé ochotni dělat něco jiného.
– Budete vědět, jak plánované změny nejlépe komunikovat tak, aby se skutečně něco změnilo.
– Naučíte se, jak firemní hierarchie ovlivňuje myšlení a chování.
– Budete vědět, jak s tím vším zacházet a vyhodnotit, na jaké úrovni je nejlepší změnu udělat, aby měla největší šanci na úspěch.
– Obdržíte model, na jehož základech budete schopni lépe řídit procesy změn.

Chci tento trénink

Trénink Jak vést koučovacím způsobem

Ve firemní terminologii často slýcháme o možnosti vést lidi koučovacím způsobem. Co to ale přesně znamená? Jde o způsob vedení, při kterém jsou zaměstnanci řízeni bez toho, abychom na ně neustále dohlíželi. Díky tomu mohou snadněji spolupracovat, lépe dosahovat výsledků, být samostatnější a více motivovaní k tomu, aby ze sebe vytěžili maximum. Tento trénink učí vedoucí pracovníky a manažery, jak koučovat své spolupracovníky tak, aby bylo dosaženo osobních i firemních cílů.

Obsah tréninku:
Jak vést lidi koučovacím způsobem. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– 5krokový koučovací model
– Síla kladení otázek
– Pohnutky lidí
– Pět podmínek cílů pro získání správného postoje

Trénink posiluje následující kompetence:
– Vedení lidí
– Koučování
– Inspiraci
– Reflexi
– Naslouchání

Výsledky po absolvování tréninku:
– Budete vědět, jak rozhovor správnými technikami směrovat na cíl.
– Budete mít vhled do univerzálních motivů lidí – pochopíte, co lidi motivuje k tomu něco dělat nebo nedělat.
– Obdržíte praktický koučovací model, který můžete začít okamžitě aplikovat.
– Vytvoříte u svých spolupracovníků správný postoj, na základě kterého začnou realizovat cíle. Stejně jako to dělají vrcholoví sportovci.
– Motivujete spolupracovníky k užívání správných kompetencí.
– Budete schopni lépe pojmenovat překážky, které vyplynou v průběhu rozhovoru a neutralizovat negativní emoce. Díky tomu povedete rozhovory se zaměřením na cíl.

Chci tento trénink

Trénink Jak se naučit poznat styly myšlení

Způsob myšlení ovlivňuje naše chování, vnímání světa i formu komunikace. Ne každý styl myšlení (způsob přemýšlení) ale pracuje v náš prospěch nebo ve prospěch naší firmy. Pokud si jako ředitel, vedoucí pracovník nebo manažer uvědomíte styly myšlení svých spolupracovníků, přestanete je tolik hodnotit a tím zlepšíte váš dennodenní kontakt. Tento trénink je určený pro každého, kdo chce získat vhled do lidského chování a fungování. Zjistit, proč myslíte tak, jak myslíte, proč jiní používají určité styly myšlení, jak se sblížit se svými spolupracovníky a jak dokázat směrovat a řídit komunikaci v týmu.

Obsah tréninku:
Jak se naučit poznat styly myšlení. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Styly myšlení a jejich struktura
– Fungování mentálních filtrů a zpracování informací
– Zákony rapportu, naladění a vedení (pacing a leading)

Trénink posiluje následující kompetence:
– Flexibilitu
– Vytvoření názoru
– Senzitivitu
– Komunikaci
– Helicopter view

Výsledky po absolvování tréninku:
– Rozeznáte různé styly myšlení.
– Pochopíte lépe, proč někdo dělá to, co dělá a tím vznikne větší vzájemné pochopení.
– Dokážete na základě komunikace rozeznat styly myšlení a změnit je.
– Budete mít tendenci méně soudit a hodnotit, na základě čehož se vám komunikační partner více otevře.
– Odkryjete rychle vzorce myšlení, na základě čehož budete schopni řešit problémy.
– Uvědomíte si své vlastní styly myšlení a to, jak vám v určitých situacích brání nebo vás naopak podporují (fungují ve váš prospěch).

Chci tento trénink

Timeline – Časová osa

Grafický přehled realizovaných kroků, vývoje projektů a milníků.

Co tento produkt přináší?
– Vzájemnou podporu a informovanost o aktivitách

Chci tento online nástroj

Life Balance

Přechod od Work-Life Balance k celkové životní rovnováze, k Life Balance

Co tento produkt přináší?
– Snížení hladiny stresu
– Smysluplnost v životě
– Vnitřní rovnováhu

Chci tento online nástroj

Psychometrická měření

Široká škála funkčních měření, která vám dají vhled např. do strategie myšlení a následných tendencí v chování:
– Styly myšlení
– Leadership Scan
– Impact Formula
– Rozvojové fáze

Co tento produkt přináší?
– Úspěšný rozvoj strategie
– Cílený rozvoj kompetencí

Chci tento online nástroj

   

Prvek 6: Přímá sebezodpovědnost

Když jednotlivec nebo tým dokáže vzít svůj osud do vlastních rukou a tím vytvářet svou vlastní budoucnost, nastane autonomie. Následující tréninky a online nástroje vám pomůžou k vypěstování přímé sebezodpovědnosti.

Trénink Jak pracovat s cíli

Dennodenně se vedoucí pracovníci zabývají tím, jak dosáhnout osobních i pracovních cílů. Zatímco pro někoho je to hračka, jiní se s tím neustále perou. V čem tkví tajemství úspěchu?

Odpověď dostanete během tréninku Jak pracovat s cíli. Osvojíte si zákonitosti práce s cíli včetně často opomíjené psychosociální a emoční stránky. Tento trénink je určený pro každého, pro koho je důležité realizovat cíle a dosahovat výsledků. Naučíme vás jednoznačně zformulovat vaše cíle, čímž vneseme do vašeho fungování větší zaměřenost na výsledky. Díky tomu budete moci s celým svým týmem zaujmout postoj, který bude výrazem vaší vnitřní motivace a umožní vám dosáhnout toho, čeho chcete.

Obsah tréninku:
Jak pracovat s cíli. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Pět podmínek dobře formulovaného cíle
– Rozdíl mezi cílem, výsledkem a předsevzetím
– Psychologie skrytá v cílech: Co, Jak a Proč
– Outcome model

Trénink posiluje následující kompetence:
– Realizace cíle
– Vize
– Plánování
– Zaměřenost na výsledky
– Zaměřenost na kvalitu

Výsledky po absolvování tréninku:
– Budete schopni jasně formulovat cíle.
– Pochopíte psychologii dosažení cílů a vytvoříte si správný postoj pro to, abyste mohli cílů skutečně dosáhnout.
– Budete používat 5 podmínek, které musí cíl splňovat, aby byl realizovatelný.
– Naučíte se, jak za pomoci správných technik vést rozhovor tak, aby byly cíle jasně komunikovány a každý byl obeznámen s požadovaným výsledkem.
– Budete vědět, jak zvýšit šance na dosažení cílů tím, že včas odhalíte blokace.
– Budete schopni okamžitě rozklíčovat jádro problému a přesměrovat jej do cílů.
– Budete schopni lépe motivovat lidi tím, že objasníte pohnutky, které jsou za cíli.

Chci tento trénink

Trénink Změnu lze uskutečnit rychleji, než si myslíte

Proč je tak složité, aby se kolegové změnili? Plány jsou jasně dané, každý ví, co má dělat, ale stejně se setkáváte s odporem… V rámci tohoto tréninku hlouběji nahlédnete do toho, jak lidé fungují během procesu změny. Získáte informace o tom, jak můžete jako ředitel, vedoucí pracovník nebo manažer své lidi podpořit, aby se změna ubírala tím směrem, kterým si přejete.

Obsah tréninku:
Každá změna musí začít v nás samotných. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Logické úrovně změn
– Zákonitosti přesvědčení
– Lidské pohnutky a potřeby
– Jak zacházet s odporem v průběhu procesu změny

Trénink posiluje následující kompetence:
– Jak zlepšit svůj vliv
– Komunikaci
– Sociální cítění
– Leadership
– Uvědomování si prostředí

Výsledky po absolvování tréninku:
– Budete vědět, co lidem brání v realizaci změny a proč je to pro ně tak složité.
– Zjistíte, kdy jsou lidé ochotni dělat něco jiného.
– Budete vědět, jak plánované změny nejlépe komunikovat tak, aby se skutečně něco změnilo.
– Naučíte se, jak firemní hierarchie ovlivňuje myšlení a chování.
– Budete vědět, jak s tím vším zacházet a vyhodnotit, na jaké úrovni je nejlepší změnu udělat, aby měla největší šanci na úspěch.
– Obdržíte model, na jehož základech budete schopni lépe řídit procesy změn.

Chci tento trénink

Trénink Jak se naučit poznat styly myšlení

Způsob myšlení ovlivňuje naše chování, vnímání světa i formu komunikace. Ne každý styl myšlení (způsob přemýšlení) ale pracuje v náš prospěch nebo ve prospěch naší firmy. Pokud si jako ředitel, vedoucí pracovník nebo manažer uvědomíte styly myšlení svých spolupracovníků, přestanete je tolik hodnotit a tím zlepšíte váš dennodenní kontakt. Tento trénink je určený pro každého, kdo chce získat vhled do lidského chování a fungování. Zjistit, proč myslíte tak, jak myslíte, proč jiní používají určité styly myšlení, jak se sblížit se svými spolupracovníky a jak dokázat směrovat a řídit komunikaci v týmu.

Obsah tréninku:
Jak se naučit poznat styly myšlení. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Styly myšlení a jejich struktura
– Fungování mentálních filtrů a zpracování informací
– Zákony rapportu, naladění a vedení (pacing a leading)

Trénink posiluje následující kompetence:
– Flexibilitu
– Vytvoření názoru
– Senzitivitu
– Komunikaci
– Helicopter view

Výsledky po absolvování tréninku:
– Rozeznáte různé styly myšlení.
– Pochopíte lépe, proč někdo dělá to, co dělá a tím vznikne větší vzájemné pochopení.
– Dokážete na základě komunikace rozeznat styly myšlení a změnit je.
– Budete mít tendenci méně soudit a hodnotit, na základě čehož se vám komunikační partner více otevře.
– Odkryjete rychle vzorce myšlení, na základě čehož budete schopni řešit problémy.
– Uvědomíte si své vlastní styly myšlení a to, jak vám v určitých situacích brání nebo vás naopak podporují (fungují ve váš prospěch).

Chci tento trénink

Time Tracking – Sledování aktivit v čase

– Poskytuje jasné grafické znázornění aktivit, které vedou k naplnění stanovených cílů
– Třídí aktivity do kategorií
– Skutečně manager řídí a vede lidi?
– Věnuje dostatek svého času svému týmu a firemním cílům? Nebo je celý den zavalen operativou?

Co tento produkt přináší?
– Jasný přehled o tom, jakými aktivitami trávíte čas a ujasnění, zda tyto aktivity vedou k realizaci stanovených cílů
– Zobrazení toho, kam máte zaměřenou pozornost
– Grafickou vizualizace kategorií aktivit
– Zvýšení produktivity a efektivity
– Soulad s firemními cíli
– Pracovní flow
– Sebeodpovědnost

Chci tento online nástroj

Business Quality Index – Monitorování kvality byznysu

Grafické znázornění toho, v jaké kvalitě vykonává řídící nebo výkonný pracovník svou činnost

Co tento produkt přináší?
– Pravidelný moment reflexe, který povede k uvědomění a následné akci
– Jasné grafické znázornění stavu atmosféry, vzájemného souladu, pracovního flow, zapojení vášně a ambicí, sebeodpovědnosti a smysluplnosti

Včasné odhalení následujících problémů:
– Je v týmu dostatek důvěry?
– Komunikují lidé v týmu mezi sebou otevřeně?
– Jsou všichni angažovaní a zavázaní?
– Syndrom vyhoření (burn out), syndrom znudění (bore out)

Chci tento online nástroj

Tasks – Úkoly

Grafické znázornění dohodnutých úkolů v propojení se odpovědnými zaměstnanci.

Co tento produkt přináší?
– Nastavení a udržení pracovního flow
– Srozumitelnost pracovního postupu
– Soulad v týmových a firemních cílech

Chci tento online nástroj

   

Prvek 7: Smysluplnost

Uvědomování si efektu, který naše činnost má v budoucnosti, a vyšší hodnoty, které touto činností naplňujeme, podpoří hlubší význam a smysluplnost naší práce. Následující tréninky a online nástroje vám pomůžou k uvědomění smysluplnosti.

Trénink Jak vést motivující rozhovor

Jako ředitel, vedoucí nebo manager máte co do činění se spolupracovníky, které chcete motivovat. Každý z nás je hnán hlubokými touhami, potřebami a standardy. Pokud se naučíte je rozpoznat pochopit, můžete je během rozhovoru brát v potaz. Začnete směrovat konverzaci tak, jak potřebujete a současně s tím budete své lidi motivovat.

Tento trénink je určený pro každého, kdo chce své komunikační partnery v rozhovoru motivovat. Chcete-li vytěžit více ze svých kolegů, zákazníků nebo dodavatelů, musíte nejprve přijít na kloub tomu, co je žene (jakou mají motivaci něco dělat nebo nedělat). Až následně je možné motivovat je ke zlepšení nebo změně.

Obsah tréninku:
Jak vést motivující rozhovor. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Pohnutky, hodnoty, přesvědčení, potřeby a touhy lidí
– Jak vést rozhovor na základě hodnot
– Síla dobrého clicku

Trénink posiluje následující kompetence:
– Naslouchání
– Inspiraci, motivaci
– Komunikaci
– Ovlivňování
– Senzitivitu

Výsledky po absolvování tréninku:
– Budete schopni v průběhu rozhovoru odkrýt hlubší pohnutky, touhy, potřeby a hodnoty, čímž vznikne větší vzájemné porozumění.
– Budete vědět, které dvě základní pohnutky jsou pro lidi hnacím motorem.
– Budete schopni vnímat světlo v tom druhém, lépe ho pochopit.
– Budete mít nástroje pro lepší směrování rozhovoru bez ztráty nebo narušení důvěry.

Chci tento trénink

I vy se můžete naučit prezentovat

Víte, v jakém okamžiku se začne dít něco moc hezkého? Je to v okamžiku, kdy jste schopni své sdělení předat ostatním tak, že se sami dají do pohybu. Začnou vznikat skvělé nápady, lidé se stmelí, začnou více a s větším zapálením pracovat, inovovat, lépe prodávat atd. Prezentace je efektivní způsob, jak druhým komunikovat své myšlenky. Ať už jsme na pozici ředitele, vedoucího pracovníka, manažera nebo řadového zaměstnance, všichni se někdy ocitneme v situaci, ve které chceme druhému něco objasnit, chceme někoho přesvědčit nebo mu něco prodat. Tento trénink vám umožní zlepšit vaše prezentační schopnosti, díky čemuž zvýšíte svůj vliv na okolí. Není to obsah sdělení, který zásadním způsobem ovlivňuje míru vašeho vlivu. Mnohem důležitější je způsob, jakým obsah prezentujete. V průběhu tohoto tréninku vám prozradíme tajemství úspěšných řečníků. Osvojíte si schopnost vtáhnout posluchače do svého příběhu na základě toho, co sami vyzařujete a jak nonverbálně komunikujete.

Obsah tréninku:
Jak uspět s prezentací. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Vzorec ABC
– Jak dosáhnout správného koučinkového stavu (coach state)
– Postoj řečníka
– Vhled do verbální a nonverbální komunikace
– Jak v sobě aktivovat zdroj síly
– Jak využívat pódium
– Jak zacházet s nejistotou, nervozitou a strachem ze selhání
– Vybudování příběhu a metafor

Trénink posiluje následující kompetence:
– Zaměřenost na cíl
– Síla přesvědčení
– Inspirace
– Osobní síla

Výsledky po absolvování tréninku:
– Všimnete si, že to, co vylovíte (verbální komunikace) je v souladu s tím, co vyzařujete (nonverbální komunikace). Díky tomu bude vaše sdělení kongruentní a tím i silnější.
– Naučíte se zvýšit svůj vliv prostřednictvím zaujetí vhodného postoje a využívání hlasu.
– Dokážete vyzařovat větší charisma, na základě čehož budou mít lidé tendenci vám více naslouchat.
– Zjistíte, jaký je správný postoj řečníka.
– Dokážete v publiku uvolnit emoce a tím jej budete moci svým sdělením více zasáhnout.

Chci tento trénink

Trénink Osobní efektivita

Když chcete vytěžit více sami ze sebe nebo ze svých spolupracovníků, potřebujete vědět, které schopnosti zapojit, kde je najít a jak je trénovat, abyste je mohli v příhodném okamžiku použít. A přesně to vás v tomto tréninku naučíme. Dále se dozvíte tajemství motivace a pochopíte, proč se lidé chovají tak, jak se chovají na základě znalosti propojení mozku a těla. V neposlední řadě získáte informace o tom, jak můžete prolomit nevědomé vzorce a být razantnější, sebejistější nebo klidnější.

Obsah tréninku:
Osobní efektivita. V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
– Spolupráce těla a duše
– Jak vyvolat a aktivovat správné schopnosti
– Fungování našeho referenčního rámce, zkušeností, vzpomínek a přesvědčení
– Svět emocí

Trénink posiluje následující kompetence:
– Emoční inteligence
– Sebeovládání
– Flexibilita
– Adaptabilita
– Schopnost vykročit

Výsledky po absolvování tréninku:
– Naučíte se změnit své vzorce myšlení, na základě čehož se okamžitě začnete cítit dobře.
– Lépe pochopíte, že váš mozek a tělo jsou vzájemně podmíněné. Zjistíte, jak přeprogramovat limitující myšlenky a vzorce.
– Dostanete možnost osvojit si určité osobní rituály, které používají například vrcholoví sportovci.
– Naučíte se z nepříjemných situací pro sebe vytěžit maximum a nasměrovat situaci dle svých potřeb.
– Budete schopni držet kontrolu nad svými emocemi. Dokážete je posílit nebo oslabit podle potřeby.
– Budete své emoce řídit.

Chci tento trénink

Report

Poskytuje jasný obrázek o souladu jednotlivce a vzájemném souladu v týmu a firmě

Co tento produkt přináší?
– Zapojení zaměstnanců do realizace firemních cílů
– Angažovanost a zavázanost (protože lidé podporují to, co sami vytváří)
– Přemostění Implementation Gap
– Soudružnost pracovního týmu
– Smysluplnost náplně práce
– Udržitelnost dlouhodobého rozvoje firmy

Chci tento online nástroj

Business Quality Index – Monitorování kvality byznysu

Grafické znázornění toho, v jaké kvalitě vykonává řídící nebo výkonný pracovník svou činnost

Co tento produkt přináší?
– Pravidelný moment reflexe, který povede k uvědomění a následné akci
– Jasné grafické znázornění stavu atmosféry, vzájemného souladu, pracovního flow, zapojení vášně a ambicí, sebeodpovědnosti a smysluplnosti

Včasné odhalení následujících problémů:
– Je v týmu dostatek důvěry?
– Komunikují lidé v týmu mezi sebou otevřeně?
– Jsou všichni angažovaní a zavázaní?
– Syndrom vyhoření (burn out), syndrom znudění (bore out)

Chci tento online nástroj

Psychometrická měření

Široká škála funkčních měření, která vám dají vhled např. do strategie myšlení a následných tendencí v chování:
– Styly myšlení
– Leadership Scan
– Impact Formula
– Rozvojové fáze

Co tento produkt přináší?
– Úspěšný rozvoj strategie
– Cílený rozvoj kompetencí

Chci tento online nástroj

   

Jak probíhá spolupráce

V rámci naší spolupráce se chceme aktivně podílet na růstu vaší firmy.

Pozornost

Společně prozkoumáme potřeby, které vaše organizace má a zmapujeme místa, která vás nejvíce trápí.

 

Postup

Společně vymyslíme nejlepší postup, jak tyto potřeby naplnit a vytvoříme pro vás nabídku.

 

Akce

Implementujeme navržený postup ve vaší organizaci pomocí tréninku, koučinku nebo konzultace/moderování.

 
    

Jak probíhá trénink

Týmový trénink je kombinací teorie, praxe a rozvoje uvědomění.

Teorie

Získáte důkladné teoretické poznatky o modelech a intervenčních technikách.

 

Cvičení

Získáte široký prostor a možnosti sami si procházet cvičení. A to jak z perspektivy kouče a koučovaného, tak pozorovatele.

 

Uvědomění

NLP je rámcované v širokém poli rozvoje uvědomění. Získáte širší relevantní rámec společenských a univerzálních evolucí a naučíte se, jak v nich můžeme zaujmout své místo.

 

Integrace

Na základě uvědomění v praktických cvičeních integrujete nové schopnosti, které můžete aplikovat v každodenním životě.

 

Mezinárodní certifikace

Na konci školení není žádná zkouška, ale cvičení integrace. Ten, kdo školení absolvuje, obdrží mezinárodně uznávaný certifikát.

 
    

Pro koho?

Komu je kurz určen

Tréning je určený pro každého, kdo chce zlepšit svou komunikaci, jak se sebou samým, tak s jinými lidmi, jak v osobním, tak v profesním kontextu. Pro každého, kdo chce růst ve svém osobním i uvědomovacím rozvoji. Nevyžadují se žádné znalosti předem.

Reference

Co říkají naši klienti?

Dominik Štefl
“Díky NLP jsem v životě objevil spoustu nových způsobů, jak řešit jakoukoliv zásadní situaci a jak se posouvat dál. Nyní můžu žít opravdu svobodně a chtěl bych to stejné dopřát i všem ostatním.”

Dominik Štefl

Marie Petrovová
“Ve svých téměř padesáti letech jsem si myslela, že se o sobě už nic moc nového nemůžu dozvědět. Nemohla jsem se mýlit víc. Díky tréninku NLP u Toma Sovy se můj život kvalitativně posunul do nové dimenze. Rozumím lépe sobě  i lidem kolem sebe. A může být pro rodinu a pro byznys něco lepšího než porozumění? ”

Marie Petrovová

Radka Evjáková
“NLP centrum jsem si pro svůj první kurz v roce 2012 vybrala kvůli osobnímu přístupu a ochotě poskytnou mi informace před přihlášením. Od té doby tam navštěvuji dlouhodobé kurzy téměř nepřetržitě, protože mě stále posouvají dále na mé cestě životem. Během navštěvování kurzů NLP se můj život zásadně změnil a NLP mi pomohlo tyto změny iniciovat i integrovat.”

Radka Evjáková

Eliška Brázdová
“Studium NLP a používání technik a principů NLP v osobním i pracovním životě mi pomohlo být více sama sebou, najít svou vnitřní svobodu i svobodu v rozhodování. Být autentická v komunikaci, jít vlastní cestou.”

Eliška Brázdová

Petr Polák
“Studium v rámci NLP centra pro mě bylo a je cenné především díky hloubce, s jakou přistupuje k rozvoji. Pro mě osobně to nejsou jedny z mnoha kurzů a školení, kde mi někdo ukáže jen hromadu technik a pouček. Vždy jsem měl možnost vnímat použité metody v neskutečných souvislostech a kvalitě uplatnitelných v každodenním životě, které mě podpořily v posunu a osobním růstu.”

Petr Polák

Jana Černá
“NLP mi dalo často bolestivou, ale osvobozující cestu uvědomování si pravdy. Odvahu opustit a bořit nefunkční. Touhu i sílu žít svůj život vědomě a tím přispívat k jeho kvalitě a smysluplnosti nejenom sebe, ale i lidí okolo.”

Jana Černá

Katka Simonová
“NLP mně dovedl k lepšímu chápání sama sebe i svého okolí, k vnitřní rovnováze a k odvaze žít život naplno, podle svých představ. Naučila jsem se zažívat své vnitřní ticho a čerpám z něj v každodenním životě. Moje dřívější role HR Manažera a nyní kouče i trenéra také získaly mnohem větší sílu a kvalitu. NLP kurzů je na trhu mnoho, nicméně v podání Toma Sovy zažívám na každém modulu něco opravdu výjimečného.”

Katka Simonová

Renata Šutovská
“Absolvovanie kurzu NPL ma naučilo vyhodnotiť kriticky a komplexne bežne životne situácie. Pomohol mi v správnych rozhodnutiach a nadhľade na situácie, ktoré som nevedela riešiť. Osobný rozvoj a využitie technik NLP doporučujem každému, kto sa potrebuje posunúť na svojej životnej ceste.”

Renata Šutovská

 
   

Trénink na míru

Chcete trénink, který je dokonale sladěn s vaší firemní strategii? Trénink, jehož základ tvoří cíle, přání a učení vaší organizace? Klíčovou ingrediencí pro sestavení programu tréninků na míru jsou praktická cvičení.

Rezervace tréninku

Nezávazná rezervace

Become a co creator of the universe Praha víkend od 23.05.2020

Modul 123.05./24.05. 2020
Cena za modul: 6 500 Kč bez DPH (Certifikace je zdarma.)
Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Od 9:30 do 17:00
Lektor: Tom Sova
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

NLP a spiritualita PRAHA víkend od 20.06.2020

Modul 120.06./21.06. 2020
Cena za modul: 6 500 Kč bez DPH (Certifikace je zdarma.)
Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Od 9:30 do 17:00
Lektor: Tom Sova
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

NLP Practitioner 44 PRAHA o víkendu. Od 17.10.2020

Modul 117.10./18.10. 2020
Modul 214.11./15.11. 2020
Modul 312.12./13.12. 2020
Modul 416.01./17.01. 2021
Modul 513.02./14.02. 2021
Modul 613.03./14.03. 2021
Modul 710.04./11.04. 2021
Modul 815.05./16.05. 2021
Modul 912.06./13.06. 2021
Certifikace24.07.2021
Cena za modul: 6 500 Kč bez DPH (Certifikace je zdarma.)
Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Od 9:30 do 17:00
Lektor: Tom Sova
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

NLP Practitioner 45 PRAHA v týdnu. Od 21.10.2020

Modul 121.10./22.10. 2020
Modul 225.11./26.11. 2020
Modul 316.12./17.12. 2020
Modul 420.01./22.01. 2021
Modul 517.02./18.02. 2021
Modul 617.03./18.03. 2021
Modul 714.04./15.04. 2021
Modul 819.05./20.05. 2021
Modul 916.06./17.06. 2021
Certifikace24.07.2021
Cena za modul: 6 500 Kč bez DPH (Certifikace je zdarma.)
Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Od 9:30 do 17:00
Lektor: Tom Sova
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

NLP Master Practitioner 11 PRAHA o víkendu. Od 24.10.2020

Modul 124.10./25.10. 2020
Modul 221.11./22.11. 2020
Modul 319.12./20.12. 2020
Modul 430.01./31.01. 2021
Modul 527.02./28.02. 2021
Modul 627.03./28.03. 2021
Modul 724.04./25.04. 2021
Modul 829.05./30.05. 2021
Modul 926.06./27.06. 2021
Certifikace24.07.2021
Cena za modul: 6 500 Kč bez DPH (Certifikace je zdarma.)
Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Od 9:30 do 17:00
Lektor: Tom Sova
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

NLP Practitioner 46 PRAHA o víkendu. Od 23.01.2021

Modul 123.01./24.01. 2021
Modul 220.02./21.02. 2021
Modul 320.03./21.03. 2021
Modul 417.04./18.04. 2021
Modul 522.05./23.05. 2021
Modul 619.06./20.06. 2021
Modul 717.07./18.07. 2021
Modul 804.09./05.09. 2021
Modul 902.10./03.10. 2021
Certifikace30.10.2021
Cena za modul: 6 500 Kč bez DPH (Certifikace je zdarma.)
Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Od 9:30 do 17:00
Lektor: Tom Sova
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst
  

Case Study 1

Mezinárodní výrobní společnost

Strategická výzva

Zlepšit: OTD, prodejní konverze, změna organizační struktury, která podpoří plánovaný desetinásobný růst ve výrobě

 

Rozsah projektu

Počet účastníků: 42
Délka projektu: 24 měsíců
Cena: 42 000 EUR

 

Výsledky

OTD ze 78 % na 99 %
Zvýšení průměrného počtu nabídek na prodejce z 0,6 na 1,8 denně
Konverze z 1:36 na 1:9
Zlepšení spolupráce a vzájemné podpory ve vedení společnosti

 
   

Case Study 2

Mezinárodní obchodní společnost

Strategická výzva

Zvýšit obrat
Zlepšit marže
Vytvořit jednotu ve vedení společnosti

 

Rozsah projektu

Počet účastníků: 34
Délka projektu: 12 měsíců
Cena projektu: 48 000 EUR

 

Výsledky

Posun od ztráty k dvoucifernému růstu
Zvýšení marže o 4 %
Posun od ostrůvkové kultury ke spolupráci

 
   

Case Study 3

Firma pro údržbu infrastruktury tratí

Strategická výzva

Snížit počet smrtelných nehod na přejezdech
Zlepšit spolupráci týmových manažerů

 

Rozsah projektu

Počet účastníků: 62
Délka projektu: 6 měsíců
Cena projektu: 36 000 EUR

 

Výsledky

Snížení počtu smrtelných nehod
Snížení času odezvy v komunikaci mezi týmovými manažery
Zlepšení vzájemného porozumění mezi týmovými manažery

 
   

O nás

Naše mise

Cognitio-Scan se chce podílet na udržitelném rozvoji nového vědomí u lidí, týmů a organizací. Pomocí rozvoje porozumnění lidskému faktoru umožňujeme lidem, aby se mohli individuálně podílet na zdravém pracovním prostředí. Vytváříme pracovní prostředí naplněné soucitem a smysluplností.

Naše vize

Naši misi naplňujeme moderováním rozvoje lidí, týmů a organizací pomocí třetí generace našeho online nástroje Cognitio-Scan, workshopy, tréningy a koučováním. Vše směřujeme tak, abychom převedli ambice do vizí a vše sladili s postoji a chováním, které se pak podílí na realizaci cílů. Tento postoj vytváří smysluplnou práci, posiluje zaměstnance a vytváří šťastné prostředí. Zdravé prostředí přispívá k udržitelnému světu s budoucností.

Naše ambice

Naší ambicí je být světovou jedničkou ve vývoji a poskytování třetí generace online nástroje pro rozvoj, kterým moderujeme rozvoj našich zákazníků tak, abychom znásobili lidský potenciál.

   
Chcete poradit?