Co-creators of the Universe

od Cognitio-Scan

18.03. 2020

Svět se nachází v jednom z nejvíc fascinujících období v historii – v období velkého probouzení, nové etapě evoluce naší planety. Stále víc lidí si uvědomuje, jak důležitá je svoboda na všech úrovních lidské existence. A to se promítá i do způsobu, jakým chceme pracovat a podnikat.

Zkuste sami sobě položit následující otázku: Chci zůstat součástí starého fungování společnosti, ve kterém každý usiluje o sebestředný osobní zisk, zneužívá zdroje a životy ostatních ve strachu z vlastního nedostatku nebo z odmítnutí? Nebo se chci stát součástí budoucnosti a podílet se na vytváření nového fungování společnosti? Chci se stát se součástí nového lidstva?

V tuhle chvíli se celý svět semknul a sjednotil proti společnému protivníkovi. Řešíme společný problém. Externí okolnosti nás nutí uvědomit si, jak důležitá je vzájemná odpovědnost. Moje nezodpovědné chování může ohrozit mé okolí. Vyčerpává mě, když někdo ohrožuje mě a mé zdraví. Až překonáme krizi, ve které se teď nacházíme, vrátíme se ke svým starým sobeckým zvykům? Nebo se staneme tvůrci nového světa prostřednictvím plnění společných cílů a vzájemné odpovědnosti?

Osobní rozvoj

 

Aby společnost mohla začít fungovat tímto novým způsobem, je potřeba, aby se každý z nás neustále učil a rozvíjel. Díky tomu poroste naše autentičnost, suverenita i samostatnost. Když si osvojíme nové principy fungování a budeme systematicky pracovat na svém osobním růstu, můžeme se stát součástí velkého probuzení.

V principu jsme všichni duchovní bytosti, které procházejí lidskou zkušeností. Všichni máme možnost začít utvářet novou společnost. A nezáleží na tom, jestli to děláme prostřednictvím svého startupu nebo způsobem, jakým vedeme své lidi v korporaci. Jsme všichni na jedné lodi.

Je důležité umět se podívat na sebe a reflektovat své chování a svůj vliv na prostředí. Díky tomu lépe pochopíte svůj život, svůj úkol ve větším celku a smysluplnost událostí v celosvětovém měřítku.

We are in this together, become a co-creator of the universe.

Další články

Další články