Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dobrovolně a svobodně uděluji společnosti Cognitio-Scan s.r.o., IČO 07152469 se sídlem Koulka 2985/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5, kontaktní e-mail info@cognitio-scan.cz výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů

v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo,

pro účel zpracování:

  • zasílání obchodních sdělení ze strany společnosti Cognitio-Scan s.r.o.

Příjemci osobních údajů: Cognitio-Scan s.r.o. nebude osobní údaje předávat žádným dalším správcům. Kategorie zpracovatelů je uvedena v Pravidlech ochrany osobních údajů, která jsou dostupná na webové stránce https://www.cognitio-scan.cz/cs/pravidla-ochrany-osobnich-udaju/ (dále jen „Pravidla“).

Doba zpracovávání údajů: Tento souhlas uděluji na dobu 20 let nebo do odvolání souhlasu.

Práva subjektu údajů: Berte prosím na vědomí, že máte právo: a) na přístup k osobním údajům, b) na opravu osobních údajů, c) na výmaz osobních údajů, d) na omezení zpracování, e) vznést námitku proti zpracování, f) na přenositelnost údajů, g) podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení pravidel zpracování osobních údajů. Dozorovým úřadem v místě sídla společnosti Cognitio-Scan, s.r.o. je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125, h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů. Bližší informace o výkonu práv jsou uvedeny v Pravidlech. Osobní údaj zpracovávaný na základě tohoto souhlasu nebude při zpracování k uvedenému účelu předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Právo odvolat souhlas: Jsem srozuměn/a se skutečností, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním sdělení na adresu info@cognitio-scan.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Další informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech.  

Mapa

Kde nás najdete

V Evropě máme partnerská centra, ve kterých najdete námi vyškolené trenéry. Všichni pracují v duchu filosofie Cognitio-Scan®.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste odpověď na své otázky? Chcete s námi zkonzultovat svou situaci? Nebo nás prostě chcete jenom poznat osobně? Napište nám a my se vám ozveme.

I'm required! I'm required!
I'm required! I'm required!
I'm required!

Souhlasím s pravidly zpracování osobních údajů