Organizační rozvoj

Cognitio-Scan s r.o. je společnost zaměřená na školení, tréninky a podporu rozvoje pro jednotlivce, týmy a organizace. Už více než 10 let se zabývá zejména rozvojem komunikačních dovedností, uvědomění, vyšší kognice, emočním, mentálním a psychickým zdravím a udržitelným rozvojem organizací (leadershipem).

Na podporu rozvoje používá osvědčené techniky a metody včetně nástrojů NLP, psychometrických měření prostřednictvím nástroje Cognitio-Scan®, který vyvinula ve spolupráci s nizozemskou společností FPNP (Frits Philips jr.&Partners) a mezinárodní platformou Impeccable Leadership, techniky hypnózy, vlastní vedené meditace, přístupy HeartMath® Institute (optimalizace HRV), mBrainingu, IEMT, provokativní koučink, principy neurovědy a mnoho dalších.

Cílem společnosti je rozvinutí skrytého potenciálu a talentu jednotlivců a týmů, a trvale udržitelný rozvoj organizací s pozitivním vlivem na společnost. Proto pečuje o emoční, mentální a psychické zdraví. Aby měli všichni možnost ukázat svou skutečnou sílu.

Prohlédnout kurzy

Co-makership

Jak probíhá spolupráce

V rámci spolupráce se chceme aktivně podílet na růstu vaší firmy. Proto rádi pracujeme v duchu co-makership.

Pozornost

Společně prozkoumáme potřeby, které vaše organizace má a zmapujeme místa, která vás nejvíce trápí.

Postup

Společně vymyslíme nejlepší postup, jak naplnit vaše potřeby a vytvoříme pro vás nabídku.

Akce

Implementujeme navržený postup ve vaší organizaci pomocí tréninků, koučinku, mentoringu a moderování rozvoje.

Zhodnocení

Po tréninku společně zhodnotíme, jak jste se společně se svým týmem rozvinuli. Do jaké míry se všem podařilo používat v praxi to, co se naučili?

Další kroky

V této fázi společně zhodnotíme, jak na základě nových potřeb pokračovat, abyste se stali Organization of Excellence.

Kvadranty

Co vás naučíme

Organizační změny firmy většinou realizují prostřednictvím změn systémů, procesů a strategií. My do procesu implementace změny zahrnujeme i lidský faktor. Změnu lze totiž efektivně uskutečnit a společné cíle lze úspěšně realizovat pouze v případě, že bereme v potaz názory, zájmy, strachy, touhy a pocity nejen vedoucích pracovníků, ale i všech členů týmů.

>

Společný směr a strategický plán

Podíváme se na to, jestli máte jasně nadefinované společné cíle, v jejichž realizaci jsou všichni angažovaní.

Jasně vytyčená trasa

Dále naplánujeme konkrétní kroky, které povedou k naplnění společných cílů.

Pohyb po vytyčené cestě

Společně zanalyzujeme, do jaké míry si lidé navzájem pomáhají a podporují se. Zda berou všichni osud do svých rukou a zodpovědně realizují potřebné kroky.

Reflexe

Vyhodnotíme, zda cesta, po které kráčíte, je pořád ta správná a naučíme vás, jak to zjistit. V jaké kvalitě jsou vzájemné vztahy, které jsou základem efektivní spolupráce?

Klasika

Standardní tréninky

Rádi designujeme tréninky a rozvojové programy přímo na míru vašim potřebám. Protože se nám ale od klientů opakovaly požadavky na určitá témata, dali jsme dohromady i několik standardních tréninků. Můžou sloužit i jako testovací trénink, abyste měli možnost na vlastní kůži poznat, jak pracujeme. A až následně nadefinujeme komplexní rozvojový program.

>

Dávat zpětnou vazbu je umění

• Síla vytvoření správného propojení
• Vliv situace a prostředí
• Emoční svět prožitku člověka
• Feedback model
• Nevědomé potřeby a pohnutky

Efektivní komunikace

• 8krokový model komunikace
• Zákony vytváření plynulé a srozumitelné komunikace
• Nastavení rámce v rozhovoru
• Síla nonverbální komunikace
• Vzorec FGA

I vy se můžete naučit prezentovat

• Vzorec ABC
• Jak dosáhnout coach state
• Postoj řečníka
• Verbální a nonverbální komunikace
• Jak v sobě aktivovat zdroj síly
• Jak využívat pódium
• Jak zacházet s nejistotou, nervozitou a strachem ze selhání
• Vybudování příběhu a metafor

Jak pracovat s cíli

• Pět podmínek dobře formulovaného cíle
• Rozdíl mezi cílem, výsledkem a předsevzetím
• Psychologie skrytá v cílech: Co, Jak a Proč
• Outcome model

Jak se naučit poznat styly myšlení

• Styly myšlení a jejich struktura
• Fungování mentálních filtrů a zpracování informací
• Zákony rapportu, naladění a vedení

Jak vést koučovacím způsobem

• 5krokový koučovací model
• Síla kladení otázek
• Pohnutky lidí
• Pět podmínek cílů pro získání správného postoje

Jak vést motivující rozhovor

• Pohnutky, hodnoty, přesvědčení
• Potřeby a touhy lidí
• Jak vést rozhovor na základě hodnot
• Síla dobrého clicku

Osobní efektivita

• Spolupráce těla a duše
• Jak aktivovat žádoucí schopnosti
• Fungování referenčního rámce, zkušeností, vzpomínek a přesvědčení
• Svět emocí

Změnu lze uskutečnit rychleji, než si myslíte

• Logické úrovně změn
• Zákonitosti přesvědčení
• Lidské pohnutky a potřeby
• Jak zacházet s odporem v průběhu procesu změny

Průběh dne

Jak probíhá trénink

Týmový trénink je kombinací teorie, praktických ukázek a cvičení a rozvoje uvědomění.

Teorie

Získáte důkladné teoretické poznatky o modelech a intervenčních technikách.

Cvičení

Budete mít prostor a možnost sami si všechno vyzkoušet. A to jak z perspektivy kouče, terapeuta či leadera, tak z role protějšku.

Uvědomění

Trénink je zarámovaný v širokém poli rozvoje uvědomění. Z nadhledu uvidíte univerzální principy evolucí a naučíte se, jak v nich můžeme zaujmout své místo.

Integrace

Na základě uvědomění v praktických cvičeních integrujete nové schopnosti, abyste je mohli aplikovat v každodenním životě.

FAQs

Často kladené dotazy

Některé vaše otázky se často opakují. Zde najdete odpovědi na ně.

Kurzy z dalších oblastí

Nejbližší otevřené kurzy pro profesní rozvoj

Vyberte kategoriu

Vedení lidí koučovacím způsobem a pochopení motivace

 • Workshop 15.03.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Detail kurzu

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Jak zacházet s kritikou a dávat zpětnou vazbu

 • Workshop 17.05.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Detail kurzu

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Týmová dynamika

 • Workshop 14.06.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Detail kurzu

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Jak rychle a úspěšně realizovat změny

 • Workshop 13.09.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Detail kurzu

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Stress management

 • Workshop 11.10.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Detail kurzu

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Řešení konfliktů a otevřené vyjednávání

 • Workshop 15.11.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Detail kurzu

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Tyrkysový leadership od 5.10.2022

 • Online modul 1 05.10.2022
 • Online modul 2 19.10.2022
 • Online modul 3 02.11.2022
 • Online modul 4 16.11.2022
 • Online modul 5 30.11.2022
 • Online modul 6 14.12.2022
 • Online modul 7 11.01.2023
 • Online modul 8 25.01.2023
 • Offline integrační den 10.02.2023

Cena za kurz: 36 000 Kč bez 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Online 8:00 - 9:30, offline 9:30 - 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Detail kurzu

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Tom Sova

Trenér NLP a organizačního rozvoje

tom@cognitio-scan.cz +420731975320

Jana Demčová

Lektorka organizačního rozvoje

jana.demcova@cognitio-scan.cz +420775117286

Christiaan Oldeman

Kouč a lektor

Milan Somers

Lektor NLP a hypnoterapie

Kurzy

Další kurzy, které by vás mohly zajímat

Zaujal vás způsob, jakým pracujeme? Podívejte se do naší nabídky kurzů a objevujte, v jakých oblastech na sobě můžete začít pracovat.

NLP Practitioner Lite: Zpracování emocí a traumat od 7.2.2023

 • Modul 1 07.02.2023
 • Modul 2 14.02.2023
 • Modul 3 21.02.2023
 • Modul 4 28.02.2023

Cena za blok: 3 900 Kč bez 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Online

Od 20:00 do 21:30
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Detail kurzu

Lektor: Tom Sova

Zakoupit nyní

Jak můžete využít NLP ve svém životě 8.2.2023
Naživo v Praze

 • Naživo v Praze 08.02.2023

Cena: Zdarma

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 18:30 do 20:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Detail kurzu

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

High-impact Experience: Emoční svoboda

 • Naživo v Praze 15.02.2023

Cena za večer: 826 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 18:00 do 21:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Detail kurzu

Lektor: Tom Sova

Zakoupit nyní

Ako môžete využiť NLP vo svojom živote 17.2.2023

 • Prednáška 17.02.2023

Cena: Zadarmo

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 18:00 do 20:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 30 míst

Detail kurzu
Chci se přihlásit

Mapa

Kde nás najdete

V Evropě máme partnerská centra, ve kterých najdete námi vyškolené trenéry. Všichni pracují v duchu filosofie Cognitio-Scan®.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste odpověď na své zvídavé otázky? Chcete s námi zkonzultovat svou situaci? Nebo nás prostě chcete jenom poznat osobně? Napište nám a my se vám ozveme.

I'm required! I'm required!
I'm required! I'm required!
I'm required!

Souhlasím s pravidly zpracování osobních údajů