Kvalita intimního vztahu

od Cognitio-Scan

08.06. 2019

Kde stojím?

Ke vztahu jsou třeba vždy dva. To, co do vztahu přinášíte vy, zůstává ale pouze pod vaší vlastní kontrolou. Zkuste si zodpovědět na každou z následujících otázek hodnocením 1 až 10 (10 je nejvíc).

1) Do jaké míry jste spolu jen se svým partnerem bez jakýchkoli rušivých elementů?

2) Zatímco jste spolu, jste schopni se propojit se svým vnitřním mírem, vnitřním tichem, zůstat ve spojení se sebou a navázat spojení s druhým? Jste schopni naprosto akceptovat druhého takového, jaký je? Je vztah založen na principu, kdy výhra druhého je i vaší výhrou?

3) Do jaké míry jste schopni být sami sebou? Jste schopni udržet si integritu, individualitu a užívat si v tichosti vzájemnou společnost?

4) Bytí v lásce můžeme jenom cítit. Je to zkušenost. Pomocí rozvoje A-A myšlení, vyhýbání se emocionálním reakcím a souladu s vyšším já a s druhým. Ohodnoťte úroveň propojení se svým vyšším já a soulad s druhým?

5) Dokážete naslouchat svému srdci, i srdci druhého? Vyspělý vztah znamená jednotu, zatímco si oba udržují svou vlastní integritu a individualitu. Jsou ve vztahu přítomny zdroje jako něha, propojení, štědrost, vděk?

6) Stereotyp je zabijákem intimních vztahů. Do jaké míry umožňujete sami sobě být sami sebou a necháte druhého jít, aby si dělal, co chce? Používáte svou představivost a vyvíjíte nové iniciativy?

7) Ohodnoťte, zda jste se jako dvě bytosti stali jednou, ale stále zůstáváte dvěma. Zda zůstáváte oddaní a zavázaní. Máte touhu vždy hledat cestu, jak pokračovat dál?

Součet všech odpovědí vydělen 7 definuje současnou kvalitu vašeho vztahu, kde 10 představuje maximum. Při pravidelném doplňování odpovědí tak můžete sledovat rozvoj kvality svého vztahu.

Které otázce jste dali nejnižší hodnocení? Tam nejspíš leží stěžejní bod, na kterém můžete začít pracovat nejdříve.

Kam dál?

Míra naší sebereflexe nám dává uvědomění, kde právě stojíme. Tím, že budete průběžně a vědomě pracovat na tom, abyste jednotlivé aspekty svého vztahu zlepšili, můžete se posouvat dál i v jeho kvalitě.

Zkuste náš systém Life Balance (registrace zdarma zde), abyste mohli průběžně sledovat svůj pokrok. Po registraci dostanete e-mail s přístupovými údaji do naší online aplikace. Jakmile se přihlásíte, tak v záložce „Life Balance“ naleznete možnost definovat důležitost a do jaké míry se věnujete jednotlivým aspektům svého života (jako např. zdraví, rodina, volný čas apod.). Následně pak v záložkách podle názvů jednotlivých aspektů naleznete otázky sebereflexe, kdy si změříte kvalitu aspektu.

Po zodpovězení všech otázek získáte přehled, kde právě stojíte. Víte, kam se chcete posunout? Víte, jak na to?

Všechny grafy a výsledky lze také kvalifikovaně interpretovat prostřednictvím zkušeného týmu Cognitio-Scan  a na individuální bázi přesně určit, jaké kroky je třeba udělat. Neváhejte nás kontaktovat (kontaktní formulář níže).

Snažím se, ale stejně to nejde…

Pokud se budete neustále snažit, ale pokrok se stejně nebude dostavovat, tak to může znamenat 2 možnosti:

  1. Limitujete sami sebe nějakou zkušeností z minulosti nebo představou budoucnosti. Pak tady a teď vytváříte prostředí, které neumožňuje potřebnou změnu.
  2. Na to, aby kvalita vztahu rostla, jsou zapotřebí vždy dva. Zkuste otevřeně sdělit svému partnerovi či partnerce svoji potřebu na vztahu proaktivně pracovat. Například tím, že si výše uvedené otázky zodpoví také.

Jste skutečně obrazem toho, co chcete od svého okolí dostávat? Naše mysl má často tendenci stavět nás do role oběti, i když jádro problému ve skutečnosti máme pod svojí vlastní kontrolou.

Poznejte více do hloubky, co se děje

Dokud budeme pořád dokola opakovat své strategie, budeme dostávat i stejné výsledky. Mnohdy si tyto strategie bohužel ani neuvědomujeme. Naše podstata tkví v tom, že všechno, co děláme, má vždy pozitivní záměr v postoji k sobě. Nemá smysl se obviňovat a zlobit se na sebe. I zdánlivě neřešitelný problém představuje cestu k osobnímu růstu. Sebeuvědomění a prolomení starých vzorců dokáže přinést naprosto nové výsledky v naprosto všech aspektech života.

Navštivte některou z našich bezplatných přednášek a přesvědčte se sami.

Další články

Další články