NLP koučovací výcvik I od 17.5.2022

Chci se dozvědět víc

Čím je výjimečný náš koučovací výcvik?

NLP je po celá desetiletí považována za jednu z nejúčinnějších metod koučování a rozvoje vědomí. V poslední době roste ve společnosti potřeba nejen kvalitní terapie, ale i nárok na kvalitní koučování v oblasti lidského růstu a rozvoje. V našem koučovacím výcviku klademe menší důraz na terapeutickou část a větší důraz na osobní rozvoj. Proč? Terapeutické vedení je totiž primárně zaměřené na minulost. Řeší problémy a traumata z minulosti. Koučování je více zaměřeno na budoucnost, směřuje k otevření nových budoucích možností. Samozřejmě se zabýváme i terapeutickou částí, ale primárně se zabýváme rozvojem a formováním vyššího vědomí. To je podle nejmodernějších výzkumů neurovědy i starých tradic spojeno se srdcem a intuicí. Intuice není formativním aspektem koučování a logickým důsledkem terapie. Nicméně dá se naučit a je bezesporu jednou z klíčových kompetencí každého, kdo se chce stát kvalitním koučem.

Abyste se stali dobrým koučem, je naprosto nezbytné rozvíjet srdce ve všech jeho aspektech. Proto se v kurzu NLP koučovací výcvik primárně zaměřujeme na růst vědomí - srdce - samotného kouče. Díky němu se zlepšuje i kvalita přítomnosti kouče, která je ve k dosažení výsledků pro klienta mnohem důležitější, než technická odbornost. Dále srdce symbolizuje emoční a spirituální inteligenci, které mají majoritní vliv na kvalitu života, na rozdíl od neustále omílaného IQ.

Kromě svého osobního rozvoje pro roli kouče získáte během kurzu veškeré dovednosti na úrovni NLP Practitioner, některé dovednosti z úrovně NLP Master Practitioner, nespočet přístupů, technik a pomůcek pro využití v osobní, manažerské i terapeutické rovině. Nezáleží na tom, jestli sníte o koučování v rovině osobního rozvoje, chcete motivovat své zaměstnance, zlepšovat se v oblasti manažerských dovedností nebo jakékoli jiné. Kurz koučinku vám dá kvalitní holistický základ, který můžete využít v jakémkoli odvětví.

NLP jako model pro rozvoj vědomí

Koučování je proces aktivace potenciálních kvalit za účelem dosažení cílů. Dobrý koučink nebo rozvojový program vede co nejrychleji ke kontaktu s talenty. A to přináší klientovi radost. NLP je pro koučování úžasným nástrojem.

Pestrá škála koučovacích modelů a metod

Diagnostika
Maximální motivace a její páka
Provokativní komunikace
Prolomení neužitečných vzorců

Účinné intervenční NLP techniky

Účinné metody pro změnu limitujícího chování, přesvědčení, hodnot, odstranění traumat, fóbií atd. založené na principech neurolingvistického programování.

Koučování v kontextu spirálové dynamiky

Biopsychosociální spirituální rámec pro pochopení základů lidského myšlení. Popisuje hodnotové systém určující výměnu informací mezi prostředím a způsobem chování.

Způsoby komunikace s podvědomím

Techniky pro hypnózu a sebe-hypnózu Metoda dle Dava Allmana Miltonův jazyk

Praktické využití vedených meditací

Široká škála vysoce účinných vedených meditací, kterou pro vás vytváří a nahrává přímo Tom Sova. Zaměřuje se na tělo, emoce, mysl, duši, smysluplnou sebe-realizaci a aktivaci vnitřní energie.

Co během kurzu získáte a co se naučíte?

Rozvoj sebe sama v roli kouče

Bohatou škálu koučovacích nástrojů

Spousta materiálů a manuály pro vaši vlastní praxi

Přístup k naší databázi vedených meditací

Podporu skupiny i lektorů během kurzu

20 předpokladů pro používání NLP

Budování rapportu - od pacing k leading

Periferní smyslové vnímání

Jak zaujmout roli nezávislého svědka

Jak nehodnotit a neposuzovat

Nastavení rámce a hranic

Koučovací pozice

Styly koučování: Satir, Rogers, Farrally

Fyziologie výjimečnosti

Uptime trans

Modely zpětné vazby

Jak probíhá kurz?

Osobní trénink

Získáte hluboké teoretické poznatky o NLP modelech, intervenčních technikách a koučovacích modelech NLP. Dostanete široký prostor si všechno prakticky vyzkoušet v rámci cvičení. A to z perspektivy kouče, koučovaného i nezávislého pozorovatele.

Intervize

Intervize je forma rozvoje znalostí v malé skupině lidí, kteří sdílejí výzvu nebo problém. Navzájem žádají odborné znalosti ostatních, aby jim pomohli získat cenné postřehy. Kladou otázky na základě metodiky intervize. Ta není primárně o řešení problému, ale vzájemném povzbuzení a získání odpovědi kladením otázek. Ty pomáhají k nalezení nového způsobu myšlení s cílem získat vhled.

Osobní mentoring

V ceně kurzu získáte 6 hodin osobního mentoringu s lektorem. Ten může proběhnout osobně i online, záleží na vašich osobních preferencích. Získáte jeden zpětnou vazbu na svůj rozvojový proces, ale zároveň i možnost odstranit vlastní bloky.

Prezentace vlastní práce

Ve druhé polovině kurzu budete vyzváni k prezentaci (ukázce) koučovacího procesu nebo rozvojového programu ve skupině. Poté obdržíte zpětnou vazbu na obsah i formu vaší prezentace od lektora i celé skupiny.

Certifikace

Každý, kdo úspěšně projde rozvojem uvědomění v rámci NLP koučovacího výcviku a splní podmínky všechny podmínky uvedené níže, získá na konci kurzu mezinárodně uznávaný certifikát.

Podmínky pro získání certifikátu

V rámci certifikace každý student vypracuje prozatímní závěrečnou práci o vztahu mezi NLP, koučováním, osobním rozvojem a skupinovým procesem. Volba tématu a jeho design se provádí po konzultaci se školitelem. Student předloží svoji diplomovou práci, na kterou školitel předem byl informován a dal zpětnou vazbou

Praktická ukázka provedení cvičení.

Vypracování několika případových studií, ve kterých si ověříme vaše teoretické znalosti a schopnost komplexního přístupu k případu.

Úspěšné absolvování písemného teoretického testu po každém modulu.

Dohled nad dvěma klienty každý měsíc.

Aktivní účast na pravidelných skupinových intervizích.

Provést klienta lektorem předem schváleným koučinkovým nebo rozvojovým programem. Následná konzultace výsledků s lektorem.

Absence maximálně 1,5 dne během 12 modulů.

Průběžné hodnocení s jedním ze školitelů v rámci vlastního procesu rozvoje.

Termíny kurzu

Cenu za kurz je možné po domluvě rozložit do několika splátek. Registrační email s podrobnými informacemi dostanete obratem do své schránky. Pokud jej nemůžete najít, nezapomeňte zkontrolovat spam, promoakce či hromadnou poštu.

Výběr termínu

NLP koučovací výcvik I od 17.5.2022

 • Modul 1 17. - 18.05.2022
 • Modul 2 14. - 15.06.2022
 • Modul 3 12. - 13.07.2022
 • Intervize 1 20.07.2022
 • Modul 4 23. - 24.08.2022
 • Modul 5 20. - 21.09.2022
 • Modul 6 18. - 19.10.2022
 • Intervize 2 26.10.2022
 • Modul 7 22. - 23.11.2022
 • Modul 8 13. - 14.12.2022
 • Modul 9 17. - 18.01.2023
 • Intervize 3 25.01.2023
 • Modul 10 21. - 22.02.2023
 • Modul 11 21. - 22.03.2023
 • Modul 12 18. - 19.04.2023

Cena za modul: 10 990 Kč bez 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Moduly od 9:30 do 17:00
Intervize od 14:00 do 18:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 6 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NLP Practitioner Lite: Zpracování emocí a traumat od 7.2.2023

 • Modul 1 07.02.2023
 • Modul 2 14.02.2023
 • Modul 3 21.02.2023
 • Modul 4 28.02.2023

Cena za blok: 3 900 Kč bez 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Online

Od 20:00 do 21:30
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Zakoupit nyní

Jak můžete využít NLP ve svém životě 8.2.2023
Naživo v Praze

 • Naživo v Praze 08.02.2023

Cena: Zdarma

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 18:30 do 20:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

High-impact Experience: Emoční svoboda

 • Naživo v Praze 15.02.2023

Cena za večer: 826 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 18:00 do 21:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Zakoupit nyní

Ako môžete využiť NLP vo svojom živote 17.2.2023

 • Prednáška 17.02.2023

Cena: Zadarmo

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 18:00 do 20:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 30 míst

Chci se přihlásit

NLP Practitioner 52
Praha víkend od 25.2.2023

 • Modul 1 25. - 26.02.2023
 • Modul 2 25. - 26.03.2023
 • Modul 3 22. - 23.04.2023
 • Modul 4 27. - 28.05.2023
 • Modul 5 24. - 25.06.2023
 • Modul 6 15. - 16.07.2023
 • Modul 7 16. - 17.09.2023
 • Modul 8 14. - 15.10.2023
 • Modul 9 18. - 19.11.2023

Cena za modul: 7 500 Kč bez 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 9 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NLP Practitioner Lite: Nastavení hranic od 7.3.2023

 • Modul 1 07.03.2023
 • Modul 2 14.03.2023
 • Modul 3 21.03.2023
 • Modul 4 28.03.2023

Cena za blok: 3 900 Kč bez 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Online

Od 20:00 do 21:30
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Zakoupit nyní

Demo online: NLP a kvalitné vzťahy 9.3.2023

 • Webinár 09.03.2023

Cena: Zadarmo

Od 20:00 do 21:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 100 míst

Chci se přihlásit

NLP Master Practitioner 15
Praha víkend od 11.3.2023

 • Modul 1 11. - 12.03.2023
 • Modul 2 08. - 09.04.2023
 • Modul 3 13. - 14.05.2023
 • Modul 4 10. - 11.06.2023
 • Modul 5 08. - 09.07.2023
 • Modul 6 09. - 10.09.2023
 • Modul 7 07. - 08.10.2023
 • Modul 8 11. - 12.11.2023
 • Modul 9 16. - 17.12.2023

Cena za modul: 7 500 Kč bez 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 9 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Vedení lidí koučovacím způsobem a pochopení motivace

 • Workshop 15.03.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NLP Practitioner Bratislava od 1.4.2023

 • Modul 1 01. - 02.04.2023
 • Modul 2 13. - 14.05.2023
 • Modul 3 10. - 11.06.2023
 • Modul 4 09. - 10.09.2023
 • Modul 5 07. - 08.10.2023
 • Modul 6 11. - 12.11.2023
 • Modul 7 09. - 10.12.2023
 • Modul 8 13. - 14.01.2024
 • Modul 9 10. - 11.02.2024

Cena za modul: 300 EUR bez 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 20 míst

Chci se přihlásit

NLP Practitioner Lite: Změna podvědomí od 4.4.2023

 • Modul 1 04.04.2023
 • Modul 2 11.04.2023
 • Modul 3 18.04.2023
 • Modul 4 25.04.2023

Cena za blok: 3 900 Kč bez 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Online

Od 20:00 do 21:30
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Zakoupit nyní

Symbolika Chartres 12.-14.4.2023

 • Online úvodní webinář 22.03.2023
 • Offline kurz v Chartres 12. - 14.04.2023

Cena za kurz: 17 500 Kč bez 21% DPH

Cathédrale Notre-Dame de Chartres, 16 Cloître Notre Dame, 28000 Chartres, Francie

Online 18-21, offline 9:30-19
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Zakoupit nyní

Večerní škola NLP Practitioner od 27.4.2023
Praha čtvrtky večer

 • Modul 1 27.04.2023
 • Modul 2 04.05.2023
 • Modul 3 11.05.2023
 • Modul 4 18.05.2023
 • Modul 5 25.05.2023
 • Modul 6 01.06.2023
 • Modul 7 08.06.2023
 • Modul 8 15.06.2023
 • Modul 9 22.06.2023
 • Modul 10 29.06.2023
 • Modul 11 07.09.2023
 • Modul 12 14.09.2023
 • Modul 13 21.09.2023
 • Modul 14 05.10.2023
 • Modul 15 12.10.2023
 • Modul 16 19.10.2023
 • Modul 17 26.10.2023
 • Modul 18 02.11.2023
 • Modul 19 09.11.2023
 • Modul 20 16.11.2023
 • Modul 21 23.11.2023
 • Modul 22 30.11.2023
 • Modul 23 07.12.2023
 • Modul 24 14.12.2023
 • Modul 25 11.01.2024
 • Modul 26 18.01.2024
 • Modul 27 25.01.2024
 • Modul 28 01.02.2024

Cena za modul: 2 500 Kč bez 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 18:00 do 22:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 9 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NLP Practitioner Lite: Spiritualita a seberealizace od 2.5.2023

 • Modul 1 02.05.2023
 • Modul 2 09.05.2023
 • Modul 3 16.05.2023
 • Modul 4 23.05.2023

Cena za blok: 3 900 Kč bez 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Online

Od 20:00 do 21:30
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Zakoupit nyní

Jak zacházet s kritikou a dávat zpětnou vazbu

 • Workshop 17.05.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NLP Practitioner 53
Praha víkendy od 20.5.2023

 • Modul 1 20. - 21.05.2023
 • Modul 2 17. - 18.06.2023
 • Modul 3 22. - 23.07.2023
 • Modul 4 02. - 03.09.2023
 • Modul 5 30. - 01.10.2023
 • Modul 6 04. - 05.11.2023
 • Modul 7 02. - 03.12.2023
 • Modul 8 06. - 07.01.2024
 • Modul 9 03. - 04.02.2024

Cena za modul: 7 500 Kč bez 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 9 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Týmová dynamika

 • Workshop 14.06.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Jak rychle a úspěšně realizovat změny

 • Workshop 13.09.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Stress management

 • Workshop 11.10.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Řešení konfliktů a otevřené vyjednávání

 • Workshop 15.11.2023

Cena: 11 500 Kč bez 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Mapa

Kde nás najdete

V Evropě máme partnerská centra, ve kterých najdete námi vyškolené trenéry. Všichni pracují v duchu filosofie Cognitio-Scan®.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste odpověď na své zvídavé otázky? Chcete s námi zkonzultovat svou situaci? Nebo nás prostě chcete jenom poznat osobně? Napište nám a my se vám ozveme.

I'm required! I'm required!
I'm required! I'm required!
I'm required!

Souhlasím s pravidly zpracování osobních údajů