Osobní rozvoj v kontextu morálních kódů

od Cognitio-Scan

11.06. 2019

Mnoho lidí se domnívá, že demonstrují svůj vyšší rozvoj vystoupením ze zažitých konvencí. Další si myslí, že když se konečně naučí vnímat svoje potřeby a naplňovat je, dosáhli vyššího rozvoje. A pak jsou tu tací, kteří absolvují nějaký kurz a díky tomu se stanou někým lepším. Skutečný osobní rozvoj je však spojen s něčím jiným: aplikací morálních kódů v životě. Morální kódy tu jsou ve funkci budoucnosti, evoluce lidstva jako celku a úplně vystupují z rámce tady a teď. Nejsou vázané místem nebo časem. V různých podobách existují v každém tradičním spirituálním systému.

Spirituální moralita

Spirituální moralita má 3 fáze:

  • Pre-konvenční, kdy konvence ještě nemáme integrované (např. v dětství).
  • Konvenční, kdy se naučíme konstruktivním způsobem zacházet s konvencemi a staneme se přizpůsobivými občany.
  • Trans-konvenční, kdy vyrosteme nad konvence. Klasické konvence už na nás nemají vliv, lépe řečeno mají vliv jen v okamžiku, kdy si je vědomě zvolíme. Stanou se součástí většího celku naší vlastní struktury.

Nemůžeme vystoupit nad konvence bez jejich předchozí integrace. Pokud konvence neintegrujeme, jedná se o regresi.

Rozdíl mezi konvenční moralitou a spirituální moralitou

Konvenční moralita funguje absolutisticky a hodnotí. Spirituální moralita vytváří rámec ve funkci našeho vlastního rozvoje. Čím lépe se nám daří následovat morální strukturu, tím svobodněji se začínáme cítit na hlubší úrovni. Představa, že na vyšších úrovních už neexistují pravidla hry, je mylná.

Například ve starověkém Egyptě byl pozastaven jakýkoli vědecký rozvoj, který nepodporoval rozvoj vědomí. V této vysoce vyspělé kultuře museli lidé v průběhu několika let demonstrovat, že dokázali integrovat morální principy ve svém dennodenním životě. Až tehdy lidé obdrželi přístup k vyššímu vědění a mohli nést společenskou zodpovědnost.

Morální kódy jsou neutrální kritéria

  • Nezávisí na tom, o kterou společnost se jedná nebo kde společnost stojí ve svém rozvoji.
  • Umožňují zdravý individuální, kolektivní, společenský i kosmický rozvoj.
  • Umožňují vytvořit hierarchii různých vnímání světa, která není napadnutelná, ale existuje ve funkci rozvoje.

Zvolit si moralitu znamená zvolit si lásku

V životě si sami volíme svůj mentální postoj. Pokud zvolíme postoj soucitnosti, znamená to, že vycházíme z lásky. Soucitnost je láska v akci. Abychom v sobě rozvinuli soucitnost, musíme stát pevně v kramflecích spirituality.

Soucitnost je neosobní, nevztahuje se ke konkrétním osobám. Proto podporujme ty aktivity, které povedou ke spirituálnímu růstu. Ukončeme aktivity, které brání spirituálnímu růstu. A to nehledě na to, zdali osoba, o kterou se jedná, je nám sympatická nebo nesympatická. Soucitnost je o disciplíně, o kontinuální schopnosti být si vědom. V životě máme tendenci dělat kompromisy a tím si volit degeneraci. Spokojit se s nižším než spirituálním rozvojem je ovšem známkou nedostatku zodpovědnosti, nedostatkem response-ability.

Morální kódy

Morální kódy můžeme definovat deseti základními instrukcemi. Jedná se o regulující principy. Nevyžadují od nás cokoli potlačit nebo odmítat, ale regulovat věci tak, aby začaly fungovat v náš prospěch. Proto je prospěšné jim porozumět.

Jedná se o moderní formulace yamas (morální kódy popisující náš postoj nebo zacházení s naším prostředím) a niyamas (morální kódy popisující vnitřní zacházení s námi samými).

Jednotlivé morální kódy si představíme v průběhu následujících týdnů.

Chcete se naučit aplikovat tyto morální principy ve svém životě? Přijďte na některou z našich bezplatných přednášek nebo se nezávazně zaregistrujte na některý s našich otevřených kurzů.

Další články

Další články