NLP Practitioner 57

Chci se přihlásit

Osobní pozvánka od Toma

Už jste vyzkoušeli kdeco, ale nepřineslo vám to výsledky, které jste chtěli?

Vztahy

🔴 Už se nechcete dostávat do konfliktů?
🔴 Necháváte se strhnout svým okolím a jeho představami o tom, co je a není možné?
🔴 Nevěříte lidem?
🔴 Nedokážete si nastavit zdravé hranice?
🔴 Necháváte se ovlivnit toxickými lidmi?

Komunikace

🔴 Nemáte dopad, který chcete?
🔴 Narážíte způsobem svého vyjadřování na odpor a nepochopení?
🔴 Nedokážete pojmenovat a naplnit své potřeby?

Osobní růst a sebepoznání

🔴 Narážíte na své vnitřní limity a nedokážete je prolomit?
🔴 Cítíte stagnaci?
🔴 Máte spoustu intelektuálních znalostí, ale nedokážete je uplatnit v praxi?
🔴 Cítíte nespokojenost sami se sebou?
🔴 Musíte být silní? Dokonalí? Vždycky nejdřív vyhovět druhým? Rychlí? Musíte se neustále snažit?

Emoční inteligence

🔴 Ovládají vás nepříjemné emoce?
🔴 Nedokážete se vžít do druhých?
🔴 Nemáte spojení se svými emocemi a tělesnými pocity?

Spiritualita

🔴 Cítíte se nepochopení?
🔴 Hluboko v sobě cítíte, že v životě je víc, ale neumíte se k tomu dostat?
🔴 Nedaří se vám v těžkých životních situacích držet svého morálního kompasu?
🔴 Chtěli byste rozvíjet svou intuici, ale nevíte jak?

Profesní rozvoj

🔴 Jste strnulí ve svých myšlenkových pochodech a řešení problémů?
🔴 Děláte vždycky jako vždycky a jinak to neumíte?
🔴 Chybí vám kreativita?
🔴 Nedokážete stmelovat zájmy různých lidí?

Co vám NLP přinese?

Vztahy

🟢 Zlepšíte kvalitu vztahů, které budujete.
🟢Naučíte se vytvořit atmosféru důvěry a vzájemného porozumění.
🟢Získáte schopnost chápat druhé a respektovat je, i když to mají postavené úplně jinak.

Komunikace

🟢 Zlepšíte své komunikační dovednosti, pro lepší pochopení sebe i druhých a schopnost se dorozumět s kýmkoli.
🟢 Získáte schopnost chápat, co není vyřčené a vytvořit atmosféru důvěry.
🟢 Naučíte se nenásilně komunikovat a otevřeně vyjednávat.
🟢 Získáte soulad mezi svou verbální a nonverbální komunikací.

Osobní růst a sebepoznání

🟢 Vystoupíte ze svých strachů, obav a nejistot, vyléčíte svá traumata a fobie.
🟢 Začnete používat části mozku, které doteď čekají na své využití.
🟢 Integrujete tři inteligence: hlavu (mysl) - srdce (vášeň, duši) - břicho (emoce, energii, co vás dává do pohybu).
🟢 Vnesete laskavost, pochopení, kreativitu i lepší výsledky do svého fungování.
🟢 Lépe poznáte a pochopíte sami sebe, a prostřednictvím toho i druhé.
🟢 Osvobodíte se od nefunkčních vzorců a strategií (myšlenkových, emočních, limitujících přesvědčení i vzorců chování).
🟢 Získáte nové možnosti volby.

Emoční inteligence

🟢 Zvýšíte svou emoční inteligenci a schopnost nastavit si hranice.
🟢 Spojíte se s hlubší zprávou svých emocí a naučíte se poznat, jaká potřeba se za nimi skrývá.
🟢 Naučíte se ovládat a směrovat své emoce.

Spiritualita

🟢 Najdete způsob, jak vnést spiritualitu (realizaci nejvyšší formy sebe sama) do svého dennodenního života.
🟢 Vrátíte se ke své ryzí autentičnosti a pomáhajícnosti.
🟢 Najdete způsoby, jak se spojit se svou vnitřní silou.
🟢 Dáte životu hlubší význam nalezením svého poslání.
🟢 Začnete naslouchat svému srdci a následovat intuici.

Profesní rozvoj

🟢 Zlepšíte svou schopnost dělat dobrá rozhodnutí.
🟢 Nabudete ryzí sebedůvěru, posílíte sebelásku, odvahu a víru v sebe.
🟢 Napojíte se na svou vnitřní moudrost, bez nutnosti kopírovat druhé a hledat odpovědi mimo sebe.
🟢 Naučíte se mluvit inspirativně, motivačně, mít dopad.
🟢 Získáte schopnost dobře spolupracovat a efektivně realizovat své cíle.

Udělejte přelomový krok ve svém životě

Co vás naučíme

Kurz NLP Practitioner trvá v průměru 9 měsíců a je rozdělen do 9 dvoudenních bloků včetně závěrečné zkoušky (certifikace). Během něj si osvojíte mnoho technik, které vám zajistí nejen obrovský skok ve vašem osobním rozvoji. Posunou vás dál také v práci nebo v oblasti koučování.

Na kurzu NLP Practitioner se naučíte, že komunikace je klíčem k úspěšnému a významuplnému životu. Jedná se přitom o komunikaci s jinými lidmi, ale v první řadě o komunikaci se sebou samým. Naučíte se objevit své jazykové vzorce, které jsou zrcadlovým odrazem hlouběji se nacházejících podvědomých vzorců. Prostřednictvím své řeči vysíláte do okolí informace o tom, jak se díváte na svět, jak vidíte sami sebe a čemu věříte.

Během kurzu si začnete uvědomovat, že tyto vzorce vám byly nainstalovány vaším okolím. Proto ne vždy odráží to, co sami doopravdy chcete a kým ve skutečnosti jste. Pomocí technik pro uvědomování a intervenci v sobě rozvinete více možností volby v myšlení, cítění a chování. Naučíte se utvářet svůj vlastní život podle toho, co opravdu chcete. NLP Practitioner vám nedá do rukou pouze konkrétní techniky pro osobní rozvoj, ale také techniky pro profesionální intervenci v rámci koučinku, terapie, profesionální komunikaci ve firmách nebo jakémkoli jiném pro vás relevantním kontextu.

Úspěšná komunikace

Jak úspěšně komunikovat se sebou i s ostatními.

Vytvořit propojení

Jak vytvořit opravdový kontakt, aby se vytvořila důvěra a otevřenost.

Úspěšně realizovat cíle

Podělíme se s vámi o tajemství úspěšného nastavení cílů a jejich realizace.

Jazykové vzorce

Naučíme vás, jak u sebe i u druhých poznat jazykové vzorce a jak je efektivně změnit.

Práce s emocemi

Jak rychle a efektivně prolomit omezující automatické emoční vzorce, kterými reagujeme.

Změna perspektivy

Jak nabídnout důvěryhodnou změnu perspektivy.

Vnitřní klid

Jak se naučit z nekongruentních částí své osobnosti udělat kongruentní, čímž dosáhnete většího vnitřního klidu.

Odstranění starých blokací

Odstranit stará omezení z minulosti, aby už už pro vás nepředstavovala překážky.

Kontrola

Naučíte se mít kontrolu nad svými myšlenkami, místo aby myšlenky měly pod kontrolou vás.

Zdravé vnímání sebe

Vytvoříte silný pohled na sebe, stanete se více asertivními a začnete podle toho žít.

Vlastní život

Získáte kontrolu nad svým vlastním životem

Zkušenosti klientů

Už jsem absolvovala celou řadu různých rozvojových kurzů a tréninků. Jenom NLP v Cognitio-Scan mi přineslo dlouhodobé a trvalé výsledky.

Petra

UX Developer

Četla jsem stovky knížek, poslouchala milion podcastů a měla jsem pocit, že už mám všechno na háku. Že jsem na své spirituální cestě dál než všichni okolo mě. Vzhledem k tomu, že mě Tom neustále nabádal k tomu, abych prožívat transformační cvičení také srdcem, se mi podařilo vystoupit z hlavy a být víc autentická. A taky jsem začala budovat hlubší a smysluplnější vztahy.

Táňa

Léčitelka TČM

Myslel jsem si, že dokážu dobře komunikovat a navazovat vztahy s klienty i kolegy. NLP mi ukázalo, že opakuju pořád dokola ty stejné chyby. V okamžiku, kdy jsem si osvojil i další komunikační vzorce, způsoby a techniky (a dokázal poznat lidi, kteří je preferují), se mi podařilo zaujmout svou zprávou kohokoli. A tím se mi mimo jiné výrazně zlepšily obchodní výsledky.

Aleš

Obchodní ředitel

Na základě kurzů NLP od Toma Sovy jsem se posunul v osobním životě, pracovním, i jsem rozvinul svou schopnost přemýšlet a být upřímný k sobě i k ostatním. Díky za osobní přístup Tome.

Pavel

Realitní makléř

Letos jsem absolvovala celý ročník online kurzů NLP s Tomem Sovou. Ačkoli jsem si zpočátku myslela, že mě některá témata nebudou příliš zajímat, opak byl pravdou. Postupně jsem se naučila dívat na sebe i na lidi okolo mě z jiné perspektivy, naučila jsem se, že nemusím za každou cenu respektovat přání druhých, že mám právo na život bez věčného "tohle musíš a tohle nesmíš" a že - světe div se! - mám právo i na odpočinek. Taky jsem si začala víc uvědomovat své emoce a pracovat s nimi ještě dřív, než nad nimi ztratím kontrolu. Na druhé straně jsem se ale dozvěděla i mnoho o komunikaci s druhými, že jim nemusím za každou cenu vnucovat svoje myšlenky a že, jak říká Tom, je často mnohem lepší naslouchat než mluvit. Mnoho z těchto věcí jsem pocitově věděla už dřív, ale neuvědomovala jsem si je natolik, abych je uvedla do svého života. Nyní po roce těchto NLP kurzů jsem získala pevný základ pro lepší život sama se sebou i s druhými, za což moc děkuji.

Věra

Administrativní pracovnice

Růst a rozvoj mě pohání celý život. Vnímal jsem, že přes veškerou snahu pořád nemám ty správně nástroje, které mi to umožní. Na začátku jsem si myslel, že to bude všechno hodně dlouho trvat. Transformační NLP techniky a intervence mi ale ukázaly, že opak je pravdou. Tím, že jsem se tyhle techniky naučil, dokážu pomoct sám sobě. A taky je dennodenně používám ve svém pracovním životě pro zlepšení firemní kultury a motivace ostatních.

Lukáš

Podnikatel

Přišla jsem na NLP Practitioner, abych se naučila techniky. V úžasu jsem zjistila, že Tom velice citlivým způsobem integruje techniky do zlepšení kvality života. Propojení NLP se spiritualitou mě přivedlo k mé hlubší podstatě, na základě které se už nepotřebuju tolik snažit. Tom dokázal zpomalit mou urputnou zrychlenost. Děkuju! Mám teď víc času pro sebe a užívám si líp čas s rodinou.

Hanka

Podnikatelka

FAQ

 • Jak probíhá kurz?

  Setkáme se 1x měsíčně na 1 víkend. V sobotu i neděli začínáme v 9:30. Od 9 hodin pro vás máme otevřeno, abyste se mohli v klidu usadit, vypít si kávu a popovídat si s ostatními. Kolem 12:30 si uděláme hodinovou pauzu na oběd a končit budeme v 17 hodin.

  Na začátku dne si uděláme krátkou reflexi a teoretický úvod. Ten tvoří přibližně 20 %, zbývajících 80 % je praxe (cvičení ve dvojicích či trojicích – z pozice programátora, subjektu a nezávislé metapozice). Jde o to si vše zažít na vlastní kůži, jedině tak může dojít k vnitřní transformaci.

 • Jak mohu zaplatit kurz?

  Celková cena za kurz je 67 500 Kč bez DPH (81 675 Kč včetně DPH).

  Cena za kurz je fixní, není možné si zakoupit pouze jednotlivé moduly.

  Platbu za kurz je po domluvě možné rozložit bez jakéhokoli navýšení.

  Fakturu je možné vystavit na firmu.

 • Už teď vím, že se některého modulu nebudu moct zúčastnit. Je nějaká možnost si ho nahradit?

  Můžete si chybějící modul nahradit s jinou souběžnou skupinou. Stačí dát vědět a domluvíme se, aby vám nic nechybělo.

 • Co všechno je zahrnuto v ceně kurzu?

  V ceně kurzu máte všechny moduly, certifikaci, přístup k několika desítkám tematicky zaměřených vedených meditací, manuál a v případě potřeby individuální koučovací sezení s lektorem (v duchu fair use policy).

 • Jaké jsou podmínky pro získání certifikátu?

  Pro získání certifikátu nemusíte na závěr skládat žádnou zkoušku nebo uspět v testu. Jde o váš vlastní posun a rozvoj. Certifikační den je vyhrazen pro integrační cvičení a oslavu úspěchů, kterých všichni ve skupině dosáhli.

'

Termíny kurzu

Potvrzení o registraci do kurzu vám přijde obratem. Nezapomeňte si zkontrolovat Spam, Promoakce nebo Hromadnou poštu.

Výběr termínu

NLP Practitioner 57
Praha víkendy od 26.10.2024

 • Víkend 1 26. - 27.10.2024
 • Víkend 2 16. - 16.11.2024
 • Víkend 3 14. - 15.12.2024
 • Víkend 4 11. - 12.01.2025
 • Víkend 5 15. - 16.02.2025
 • Víkend 6 15. - 16.03.2025
 • Víkend 7 12. - 13.04.2025
 • Víkend 8 17. - 18.05.2025
 • Víkend 9 14. - 15.06.2025

Cena za víkend: 7 500 Kč bez 21% DPH
Cena za víkend: 9 075 Kč s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 15 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NLP Practitioner 56
Praha víkendy od 1.6.2024

 • Víkend 1 01. - 02.06.2024
 • Víkend 2 27. - 28.07.2024
 • Víkend 3 07. - 08.09.2024
 • Víkend 4 05. - 06.10.2024
 • Víkend 5 02. - 03.11.2024
 • Víkend 6 30. - 01.12.2024
 • Víkend 7 04. - 05.01.2025
 • Víkend 8 01. - 02.02.2025
 • Modul 9 01. - 02.03.2025

Cena za víkend: 7 500 Kč bez 21% DPH
Cena za víkend: 9 075 Kč s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 15 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NLP Short: Emoce v pohybu
3 víkendy v Praze

 • Modul 1 15. - 16.06.2024
 • Modul 2 14. - 15.09.2024
 • Modul 3 12. - 13.10.2024

Cena za modul: 7 500 Kč bez 21% DPH
Cena za modul: 9 075 Kč s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 9 míst

Chci se přihlásit

Jak můžete využít NLP ve svém životě 18.6.2024
Naživo v Praze

 • Naživo v Praze 18.06.2024

Cena: Zdarma

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 18:30 do 20:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Ako môžete využiť NLP vo svojom živote 6.9.2024
Naživo v Bratislave

 • Prednáška 06.09.2024

Cena: Zadarmo

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 18:00 do 20:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 20 míst

Chci se přihlásit

Ako môžete využiť NLP vo svojom živote 4.10.2024
Naživo v Bratislave

 • Prednáška 04.10.2024

Cena: Zadarmo

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 18:00 do 20:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 20 míst

Chci se přihlásit

NLP Practitioner Bratislava od 26.10.2024

 • Modul 1 26. - 27.10.2024
 • Modul 2 23. - 24.11.2024
 • Modul 3 18. - 19.01.2025
 • Modul 4 15. - 16.02.2025
 • Modul 5 15. - 16.03.2025
 • Modul 6 12. - 13.04.2025
 • Modul 7 17. - 18.05.2025
 • Modul 8 14. - 15.06.2025
 • Modul 9 19. - 20.07.2025

Cena za modul: 330 EUR bez 21% DPH
Cena za modul: 399 EUR s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 20 míst

Chci se přihlásit

NextGen Leadership: Transformace srdcem 20.-22.11.2024

 • Naživo v Praze 20. - 22.11.2024

Cena za kurz: 30 000 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 36 300 Kč s 21% DPH

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 9 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Symbolika Chartres 30.4.-2.5.2025

 • Úvodní webinář 02.04.2025
 • Offline kurz v Chartres 30. - 02.05.2025

Cena za kurz: 19 500 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 23 595 Kč s 21% DPH

Cathédrale Notre-Dame de Chartres, 16 Cloître Notre Dame, 28000 Chartres, Francie

Offline 9:30-17
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Cesta autentického leadera v Chartres 2025
One to one s lektorem

 • Úvodní webinář 02.04.2025
 • Naživo v Chartres 05. - 06.05.2025

Cena za kurz: 50 000 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 60 500 Kč s 21% DPH

Cathédrale Notre-Dame de Chartres, 16 Cloître Notre Dame, 28000 Chartres, Francie

Webinář 18-21, naživo v Chartres 9:30-17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 2 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Lidé

Náš tým

Chcete vědět, s kým se u nás můžete potkat? S kým budete trávit svůj čas?

Tom Sova

Trenér NLP a organizačního rozvoje

tom@cognitio-scan.cz +420731975320

Jana Demčová

Lektorka organizačního rozvoje

jana.demcova@cognitio-scan.cz +420775117286

Christiaan Oldeman

Kouč a lektor

Milan Somers

Lektor NLP a hypnoterapie

Veronika Zikmundová

CMO and VR Leadership Creator

veronika@cognitio-scan.cz +420777097493

Mapa

Kde nás najdete

V Evropě máme partnerská centra, ve kterých najdete námi vyškolené trenéry. Všichni pracují v duchu filosofie Cognitio-Scan®.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste odpověď na své otázky? Chcete s námi zkonzultovat svou situaci? Nebo nás prostě chcete jenom poznat osobně? Napište nám a my se vám ozveme.

I'm required! I'm required!
I'm required! I'm required!
I'm required!

Souhlasím s pravidly zpracování osobních údajů