Proč jako společnost nemůžete (nebo byste neměli chtít) pracovat bez spirituality

od Veronika Zikmundová

29.03. 2021

Spiritualita a podnikání. Na první pohled vypadají jako protiklady. Zatímco první je více o pocitech, smyslech a intuici, druhé je o číslech, termínech a cílech. Ale nemusí to být tak jednoznačné. Donuceni vnějšími okolnostmi se teď nacházíme v době přechodu. V době, kdy by spiritualita měla dostávat více prostoru. Nejen v soukromém, ale zejména v pracovním prostředí.

Začíná to už v dětství

S učitelkou své nejmladší dcery jsem vedl znepokojivý rozhovor. Moje dcera nepochopila svůj úkol, takže jej neodevzdala včas a musela ho vypracovat znovu. Už neměla šanci dostat jedničku nebo dvojku. Nejlepší známka, kterou mohla dostat, byla trojka. Musí se naučit, že každá akce má svůj důsledek. Z toho byla dcera velmi rozrušená.
Jaký dopad si myslíte, že bude mít tento trest na její vývoj? Jsem si vědom toho, že takové incidenty brání mé dceři v tom, aby se rozvíjela a rostla jako člověk. Neprovedla nic špatného, nikomu neublížila. Jen nepochopila úkol a byla za to potrestána. Příště nejspíš pocítí větší tlak při odevzdávání úkolu. Protože co když to zase pokazí? Zdánlivě banální událost může způsobit nepříjemné zablokování, které bude brzdit její růst a vývoj.

Křeče v podnikání

A to samé jako ve škole se bohužel děje i v podnikání. Lidé se bojí dělat chyby. Děsí je důsledky těchto chyb. Termíny, tlak, stres a odpovědnost jsou na denním pořádku. To vytváří křeč a negativní atmosféru, díky které zaměstnanci, týmy a organizace fungují hůř, než by mohly. Vidím to v praxi, dnes a denně.

Každý sportovec ví, že po náročném tréninku je třeba tělo zrelaxovat. Odpočinout si, abyste později mohli dosáhnout vrcholu. Pokud to neuděláte, dostanete se do křeče. A pak se se špičkovým výkonem můžete rozloučit. Proč jsme tedy na sebe i ostatní v pracovním životě neustále tak přísní? Den co den?

Představte si, že by neexistovaly peníze… Co byste dělali? Jaký svůj talent byste kde využili?

Hlava versus srdce společnosti

Spiritualita neznamená nic jiného než rovnováhu mezi vnitřním a vnějším světem. Prozkoumejte a prohlubte svůj vlastní potenciál, talent a konkrétně jej užívejte ve světě kolem sebe. Moje dcera nemůže rozvíjet svůj talent, pokud není v inspirativním prostředí, kde jí je dovoleno objevovat, zkoumat a dělat chyby.

V organizacích to funguje stejně. Každý člověk má inspirativní poslání. Ale inspirativnost prostředí určuje lidské chování a vzájemná komunikace. I když mnoho společností má na papíře nádherné vize, v realitě (praxi) jsou v rozporu s KPIs, penězi a egem. Myslí se víc hlavou než srdcem.

V Nizozemsku trpí syndromem vyhoření 1 milion lidí. V 17milionové zemi. Další 1 milion trpí depresemi. Myslíte, že u nás je to jiné? Těžko. Jsme tak společensky programování. Náš kapitalistický systém začíná vykazovat stále více trhlin. Celý systém není dlouhodobě udržitelný.

Musíme se vrátit k podstatě

Spiritualita v podnikání je o návratu k podstatě. K tomu, co si myslíme, že je opravdu důležité. Kdyby to nebylo o penězích, co byste dělali 5 dní v týdnu? Za co byste bojovali? A jaký dopad na společnost byste chtěli mít?

Naštěstí existuje stále více společností, které se k praktické spiritualitě vrací. Společnosti, které mají skutečný impact a vědomě se zabývají tím, co svět potřebuje. Organizace, které přispívají, jdou primárně po smyslu a záměru místo zisku. Zisk zůstává samozřejmě součástí, ale není nejdůležitější. Takové společnosti fungují ze srdce.

Ale jak to děláte?

Pravděpodobně souhlasíte s tím, že když máte ze sebe dobrý pocit, dokážete udělat více práce. Jste energičtější, výkonnější, více se bavíte a lépe své nadšení a misi sdílíte.

Jako zaměstnavatel máte za úkol vytvářet kulturu a prostředí, kde jsou zaměstnanci s firmou sladěni. Vytvořit atmosféru porozumění a jít si za společným cílem. Pečovat o skupinovou dynamiku. O to, aby všichni byli na správném místě. Pochopit, jak fungujete vy a váš tým. Tím se automaticky vytvoří vysoce výkonné pracovní prostředí. Ne ze stresu a tlaku, ale z vášně a ambice.

Jaký dopad má vaše společnost? Pro co bije srdce vaší organizace a jejích zaměstnanců? Vytváříte kulturu, ve které můžou lidé vzkvétat? Nebo jste jako učitelka mojí dcery?

Chcete začít vést ze svého srdce? Potřebujete pomoci? Rádi se staneme spolu-tvůrci právě vaší organizace.

Autor: Milan Somers

Další články

Další články