Transpersonal Life Balance Coach 3

Chci se přihlásit

Udělejte velký skok ve svém životě

Co vás naučíme

Většina problémů, se kterými se v současné době setkáváme v naší společnosti, se vztahuje ke ztrátě smysluplnosti a významu. Syndrom vyhoření (burn-out), syndrom znudění (bore-out) či deprese jsou často následkem dlouhotrvajícího pocitu, že náš život nemá smysl. Je to přirozený následek toho, že žijeme ve společnosti, která je založena hlavně na kvantitativních kritériích. Soutěživost na materiální, finanční a ekonomické úrovni se stala normou. Význam lidí se smrsknul na schopnost dosahovat výsledků dle norem a potřeb systému, nikoli dle svých vlastních. Výsledkem je, že se odcizujeme sami od sebe i od sebe navzájem.

V návaznosti na to stále více z nás hledá určitou formu profesionální psychické pomoci. Snažíme se v tomto chaosu najít řád a zase spatřit světlo ve tmě. Vhodná forma pomoci ale není jednoznačně dána, protože každý z nás potřebuje něco jiného. Výsledkem klasické pomoci je klient závislý na terapeutovi. Klient se „uzdraví“ s pomocí člověka, kterého si zaplatí. V praxi se ale toto uzdravení většinou zabývá jen odstraněním symptomů nebo potvrzením role oběti. Klientovi zůstane pocit bezmoci a bezvýznamnosti. To podporuje v současné době převažující sociální a ekonomickou logiku a v dlouhodobém horizontu povede k potvrzení a vyhrocení problému.

Naproti tomu trénink Transpersonal Life Balance Coach vytváří spirituální model smysluplnosti. Za uměním koučovat je totiž mnohem víc než jen dokonalá znalost komunikačních a intervenčních technik. V průběhu kurzu se budeme věnovat 6 oblastem.

Nový člověk. Spektrum úrovní vědomí, které má řídit vyšší vývoj pomoci integrální psychologie. Mistrovství v suverenitě, lásce a autentičnosti

Leadership, identita a duchovní rozvoj - klíč k dokonalému vedení. Spiritual Leadership.

Interdimenzionální NLP - trénink úrovní vědomí

Spirálová dynamika. Rozpoznejte dynamiku mezi myšlením a světem kolem vás. Jaký dopad má na vývoj jednotlivce?

Systémová práce a koučování. Chcete něco změnit, opustit staré vzorce a jít novou cestou? Vyzkoušejte, co pro vás může systémová práce znamenat.

Jazyk NLP jako výraz lásky vs. odcizení a manipulace. Ekologické jazykové vzorce pro vzájemné propojení vs. manipulace vedoucí k odcizení.

Co budeme dělat

V rámci těchto oblastí se zaměříme na růst, rozvoj, emancipaci a transcendenci. Pouze takováto spirituální (nikoli religiózní) perspektiva vytvoří zdravý základ pro udržitelný léčivý proces vedený v lásce, svobodě a míru. Cílem koučování by totiž mělo být umožnit klientovi, aby nalezl smysluplný život, pro který je ochoten zemřít. Zajistit, aby klient nebyl na koučovi závislý. Postarat se o to, aby klient na základě použití své vlastní vnitřní síly došel k sebe-bytí.

Cílem kurzu Transpersonal Life Balance Coach je naučit se umění Soucitného bojovníka neboli Spirituálního bojovníka. Stát se člověkem, který se naučil chodit po své krkolomné životní cestě, který chce nejdříve měnit sebe a až pak své okolí, stát se tím, kdo z vlastní zkušenosti ví, co znamená transformace a který si rozvinul soucitnost jako základní postoj. Člověkem, jehož kvalita, i pouhá přítomnost má přímý vliv na fungování druhého. Proto je třeba rozvinout schopnost nesoudit a být ze srdce přítomný. Tato forma přítomnosti je základním předpokladem pro provedení jakýchkoli konkrétních technik nebo intervencí. Pouze tak se může u klienta spustit opravdový proces transformace. Koučink se tak postupně z umění stane bytím.

Kurz Transpersonal Life Balance Coach je nadstavbou NLP Master Practitioner. Zaměřuje se na profesionály, kteří chtějí začít pracovat nebo už pracují s vedením, trénováním a koučováním jednotlivců, týmů nebo organizací. Kromě toho je kurz otevřen každému, kdo chce hlouběji rozvinout schopnost koučování sebe sama.

3D

Asociace s egem
Jednat v zájmu sebe
Dualita
Polarizace
Značky
Separace
Kontrola
Pravidla
Status
Materialismus
Tvrdá práce
Lineární přemýšlení
Strach - nízká emoce
Programování strachem
Příčina a důsledek
Smýšlení oběti
Beznadějné - pomalé - těžké

4D

Kombinovaný stav - brána
Vědomé bytí
Rozšiřující vědomí
Vyzývání starého systému přesvědčení
Porovnávání - dualita
Pořád hledá odpovědi
Porozumění strukturám
Vědomí propojení
Více soucitnosti
Propojení se smyslem
Vzpomenout si
Synchronicita
Flexibilní realita
Rychlejší manifestace
Větší propojení

5D

Vědomí jednoty
Propojení s božstvím
Soustředění na srdce
Jedná v zájmu ostatních
Základem je smysl
Propojenost
Vysoké frekvence
Autenticita
Aktivované smysly
Flow
Hojnost
Zdroj informací
Nepodmíněné sdílení
Vedený, podporovaný
Spolu-tvůrce
Nenucené, lehké, uvolněné
Univerzální vědění

Trénink

Jak probíhá trénink

NLP Practitioner i kurzy navazující jsou kombinací teorie, praxe a rozvoje uvědomění.

Teorie

Získáte důkladné teoretické poznatky o modelech a intervenčních technikách NLP.

Praxe!

Dostanete široký prostor si všechno prakticky vyzkoušet v rámci cvičení. A to z perspektivy kouče, koučovaného i nezávislého pozorovatele.

Uvědomění

NLP trénink je zarámovaný v širokém poli rozvoji uvědomění. Z nadhledu uvidíte univerzální principy evolucí a naučíte se, jak v nich můžete zaujmout své místo.

Integrace

Na základě uvědomění v praktických cvičeních integrujete nové schopnosti, abyste je mohli aplikovat v každodenním životě.

Mezinárodní certifikace

Součástí certifikace je integrační cvičení a prezentace metafory. Za absolvování kurzu získáte mezinárodně platný certifikát.

Kdy?

Termíny kurzu

V případě, že máte o kurz zájem, ale nemáte znalosti NLP, kontaktujte nás, prosím. Společně zjistíme, zda je pro vás tento kurz vhodný.

Platbu za kurz je po domluvě možné rozložit.

Výběr termínu

Transpersonal Life Balance Coach 3
Praha víkend od 18.9.2021

 • Modul 1 18. - 19.09.2021
 • Modul 2 09. - 10.10.2021
 • Modul 3 13. - 14.11.2021
 • Modul 4 15. - 16.01.2022
 • Modul 5 12. - 13.02.2022
 • Modul 6 12. - 13.03.2022
 • Modul 7 09. - 10.04.2022
 • Modul 8 07. - 08.05.2022
 • Modul 9 11. - 12.06.2022
 • Modul 10 10. - 11.09.2022
 • Modul 11 08. - 09.10.2022
 • Modul 12 12. - 13.11.2022

Cena za kurz: 78 000 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 94 380 Kč s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Kurz je obsazený

NLP Practitioner 56
Praha víkendy od 4.5.2024

 • Víkend 1 04. - 05.05.2024
 • Víkend 2 01. - 02.06.2024
 • Víkend 3 27. - 28.07.2024
 • Víkend 4 07. - 08.09.2024
 • Víkend 5 05. - 06.10.2024
 • Víkend 6 02. - 03.11.2024
 • Víkend 7 30. - 01.12.2024
 • Víkend 8 04. - 05.01.2025
 • Víkend 9 01. - 02.02.2025

Cena za víkend: 7 500 Kč bez 21% DPH
Cena za víkend: 9 075 Kč s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 15 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Karma burning Bratislava 18.-19.5.2024

 • 2 dni v Bratislave 18. - 19.05.2024

Cena za kurz: 360 EUR bez 21% DPH
Cena za kurz: 436 EUR s 21% DPH

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Jak můžete využít NLP ve svém životě 21.5.2024
Naživo v Praze

 • Naživo v Praze 21.05.2024

Cena: Zdarma

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 18:30 do 20:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NextGen Leadership: Transformace srdcem

 • Naživo v Praze 22. - 24.05.2024

Cena za kurz: 30 000 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 36 300 Kč s 21% DPH

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Česká republika

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 9 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NLP Short: Emoce v pohybu
3 víkendy v Praze

 • Modul 1 15. - 16.06.2024
 • Modul 2 14. - 15.09.2024
 • Modul 3 12. - 13.10.2024

Cena za modul: 7 500 Kč bez 21% DPH
Cena za modul: 9 075 Kč s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 9 míst

Chci se přihlásit

Symbolika Chartres 30.4.-2.5.2025

 • Úvodní webinář 02.04.2025
 • Offline kurz v Chartres 30. - 02.05.2025

Cena za kurz: 19 500 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 23 595 Kč s 21% DPH

Cathédrale Notre-Dame de Chartres, 16 Cloître Notre Dame, 28000 Chartres, Francie

Offline 9:30-17
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Cesta autentického leadera v Chartres 2025
One to one s lektorem

 • Úvodní webinář 02.04.2025
 • Naživo v Chartres 05. - 06.05.2025

Cena za kurz: 50 000 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 60 500 Kč s 21% DPH

Cathédrale Notre-Dame de Chartres, 16 Cloître Notre Dame, 28000 Chartres, Francie

Webinář 18-21, naživo v Chartres 9:30-17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 2 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Reference

Co říkají naši absolventi

Zeptali jsme se našich absolventů, co jim naše kurzy do života přinesly a jak zlepšily jejich život.

NPL mě naučilo vyhodnotit kriticky a komplexně bežné životní situace. Pomohl mi dělat správná rozhodnutí a udržet si nadhled v situacích, které jsem dřív nedokázala řešit.

Renata Šutovská

Managing Director

Díky tréninku NLP u Toma Sovy se můj život kvalitativně posunul do nové dimenze. Rozumím lépe sobě i lidem kolem sebe. A může být pro rodinu a pro byznys něco lepšího než porozumění?

Marie Petrovová

Lecturer and coach

Cognitio-Scan jsem si vybrala kvůli osobnímu přístupu a ochotě poskytnou mi informace před přihlášením. Jejich kurzy navštěvuji 5 let téměř nepřetržitě. Díky nim se můj život se zásadně mění. NLP mi pomáhá tyto změny iniciovat i integrovat.

Radka Evjáková

Trainer and coach

Díky tréninku NLP u Toma Sovy se můj život kvalitativně posunul do nové dimenze. Rozumím lépe sobě i lidem kolem sebe. A může být pro rodinu a pro byznys něco lepšího než porozumění?

Marie Petrovová

Lecturer and coach

Lidé

Náš tým

Chcete vědět, s kým se u nás můžete potkat? S kým budete trávit svůj čas?

Tom Sova

Trenér NLP a organizačního rozvoje

tom@cognitio-scan.cz +420731975320

Jana Demčová

Lektorka organizačního rozvoje

jana.demcova@cognitio-scan.cz +420775117286

Christiaan Oldeman

Kouč a lektor

Milan Somers

Lektor NLP a hypnoterapie

Veronika Zikmundová

CMO and VR Leadership Creator

veronika@cognitio-scan.cz +420777097493

Mapa

Kde nás najdete

V Evropě máme partnerská centra, ve kterých najdete námi vyškolené trenéry. Všichni pracují v duchu filosofie Cognitio-Scan®.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste odpověď na své otázky? Chcete s námi zkonzultovat svou situaci? Nebo nás prostě chcete jenom poznat osobně? Napište nám a my se vám ozveme.

I'm required! I'm required!
I'm required! I'm required!
I'm required!

Souhlasím s pravidly zpracování osobních údajů